Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Frakk med lange ermer

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, skal bruke beskyttelsesfrakk. Frakken må ikke brukes til mer enn én pasient. Det anbefales å bruke engangsfrakk. Hvis det er store mengder søl brukes vannbestandig frakk.

Hvis det må brukes flergangsfrakk anbefales følgende: Én frakk til hver pasient, for én person, i løpet av én vakt. Frakken skal være ren. Tilsølt frakk må byttes.

Velg riktig type frakk i riktig størrelse. Utfør håndhygiene før du tar den på. Åpningen skal være bak. Stikk hendene inn i frakken uten å berøre utsiden. Lukk den og pass på at den slutter tett inntil halsen og midjen.

Etter bruk tas hanskene av før frakken.

Forrige side Neste side