Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Faglig forankring

Kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Innholdet bygger i all hovedsak på Folkehelseinstituttets informasjon om det nye koronaviruset. Kurset inneholder mange lenker for å sikre at kursdeltager har tilgang til oppdatert informasjon.

FHI skriver:

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt."

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon."

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Forrige side Neste side