Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Personlig beskyttelsesutstyr – rene engangshansker

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, skal bruke rene engangshansker. Håndhygiene skal alltid utføres før og etter bruk av hansker.

Slik tar du av hansker:

  • Grip utsiden av hanskemansjetten.
  • Dra hansken av med rolig bevegelse slik at hansken vrenges.
  • Hold hansken i den hanskebekledde hånden.
  • Plasser pekefinger på innsiden av hanskemansjetten.
  • Dra hansken rolig av slik at den vrenges over hansken som holdes i hånden.
  • Kast hanskene.
  • Utfør håndhygiene
Forrige side Neste side