Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Test deg selv:

 • Hvem har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19?
 • Hva heter luftveissykdommen som utløses at det nyeste koronaviruset SARS-CoV-2?
 • Hvor lang er inkubasjonstiden for det nye koronaviruset SARS-CoV-2?
 • Luftveissykdommen COVID-19 smitter ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Hvordan overføres viruset?
 • Hvilke smitteforebyggende råd gis til befolkningen generelt?
 • Hva er prinsippene for hostehygiene?
 • Hvilket personlig beskyttelsesutstyr anbefales generelt for helsepersonell som skal ha nær kontakt med pasienter i ulike risikokategorier for covid-19?
 • Under hvilke prosedyrer brukes åndedrettsvern ved mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset?
 • Før og etter hvilke rene og urene arbeidssituasjoner/prosedyrer utføres håndhygiene?
 • Hvordan utføres riktig håndvask med såpe og vann i helsetjenesten?
 • Hvordan utføres riktig bruk av hånddesinfeksjonsmiddel?
 • Når skal du bruke kirurgisk munnbind, og hvordan tar du dette på og av?
 • Når du tar av beskyttelsesutstyr, anbefales det å fjerne øyebeskyttelse før eller etter at du har tatt av smittefrakken?
 • Hvordan bør smittsfrakk tas av?
 • Er det ok å hoppe over håndhygiene dersom du bruker engangshansker?
 • Hvordan skal engangshansker tas av?
 • Hvilke tilpasninger bør gjøres på arbeidslisten for å redusere risikoen for smitte fra pasient til pasient? Finn gjeldende råd og skriv i svarfeltet.

 

Forrige side Neste side