Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Endringslogg:

25.03.2020:

Smitteforebyggende råd til befolkningen - utvidet i overenstemmelse med koronaveilederen. Les eventuelt om Råd og informasjon til befolkningen.

Video med på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr er tilbake.

Prosedyrer som utføres på luftveier – forstøverbehandling listes ikke lenger som aerosolgenererende prosedyre. FHI har utdypet dette under tiltak i spesialisthelsetjenesten. Lagt til et spørsmål om beskyttelsesutstyr ved bistand til forstøverbehandling hos mistenkt eller bekreftet smittet.

Åndedrettsvern – fjernet angivelse av type åndedrettsvern anbefalt, vi viser istedet til FHIs tekst om personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk.

Øyebeskyttelse - erstattet tidligere spørsmål om når bruke øyebeskyttelse med spørsmål om avkledning av beskyttelsesutstyr. Endring er gjort etter at FHI har gitt mer spesifikke råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ulike risikokategorier og i de ulike helsetjenestene.

Tiltak i sykehjem – utvidet med ett spørsmål om tiltak i forbindelse med symptomer på luftveisinfeksjon hos beboer.

Generelt: Oppdatert referanseliste, samlet alle referanser til koronaveilederen i én referanse. Oppdatert dokumenttitler og lenker der FHI har gjort endringer og lagt inn henvisning til nye dokumenter.

Ny versjon er utvidet med fire nye oppgaver om smittevern i hjemmetjeneste og sykehjem, og mindre endringer i teksten om kursets formål. Kursdeltakere som starter kurset etter tidspunktet for siste revidering, vil få med seg disse endringen.

18.03.2020

Kursdeltakere som starter kurset før 18.03.2020 klokken 16:00 kan oppdatere seg på endringer gjort i første revidering av kurset, ved å lese her:

Endringer i tekst om kursets formål: I revidert oppgave presiseres at basale smittevernrutiner er grunnleggende rutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med et bestemt smittestoff, utvides de basale rutinene med skjerpende/tilpassede tiltak, avhengig av smittestoffets egenskaper, smittemåte og risiko for smitte ved forskjellige typer kontakt. Samtidig blir de basale rutinene enda viktigere å overholde, se Smitteveilederen eller eget kurs (kurs.nhi.no).

Forrige side