Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

FHI's mål

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt." 

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon." 

Forrige side Neste side