Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Kursets formål

Basale smittevernrutiner er grunnleggende rutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med et bestemt smittestoff, utvides de basale rutinene med skjerpende/tilpassede tiltak, avhengig av smittestoffets egenskaper, smittemåte og risiko for smitte ved forskjellige typer kontakt. Samtidig blir de basale rutinene enda viktigere å overholde, se Smitteveilederen eller eget kurs (kurs.nhi.no).

Utvidede rutiner og råd - koronavirus-pandemien.

Dette kurset har som formål å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, som er årsaken til luftveissykdommen covid-19. Innholdet bygger i all hovedsak på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om smittevernrutiner i forbindelse med koronavirus-pandemien. SARS-CoV-2 er et nytt virus, ny kunnskap tilkommer stadig og Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende sine råd og tiltak. Vi oppfordrer alt pleie- og omsorgspersonell til å fortsette å følge godt med og holde seg oppdatert om tiltak for å begrense smittespredningen, unngå at for mange blir smittet på en gang og hindre at den når personer i de mest sårbare gruppene. Se oversikt over siste oppdateringer i koronaveilederen.

Særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp er:

  • Eldre over 65 år.
  • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er særlig utsatt for alvorlig sykdom.
  • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Informasjon om risikogrupper kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19. Alvorlig sykdom blant personer i risikogruppene, er en viktig årsak til myndighetenes bekymring for spredning av det nye koronaviruset SARS-CoV-2. FHI skriver:

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt."

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon."

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Forrige side Neste side