Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Temaside om Korona

Inkubasjonstid

Med inkubasjonstid menes den tiden det tar fra man blir smittet av viruset, til man får symptomer på sykdommen. Inkubasjonstiden for SARS CoV-2 er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Forrige side Neste side