Nyhetsartikkel

KURS: Koronavirus og smittevern – informasjon og råd

Ikke alle har tilgang på NHIs kursplattform for helsepersonell. Derfor gjør vi innholdet i dette kurset om Koronavirus og smittevern tilgjengelig for alle – både helsepersonell og allmennheten.

Temaside om Korona

Denne teksten er basert på kurset "Koronavirus og smittevern – informasjon og råd til helsepersonell". NB! informasjon fra helsemyndighetene oppdateres stadig. Se endringslogg nederst i artikkelen, og følg med på FHI.no for å holde deg oppdatert.

Tema som gjennomgås

 • Sykdomslære, smittespredning og utsatte grupper
 • Smitteforebyggende tiltak - enkle råd til befolkningen
 • Smitteforebyggende tiltak i primærhelsetjenesten
 • Håndhygiene
 • Bruk av beskyttelsesutstyr ved mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-Cov-2
 • Definisjoner
 • Referanser

  Kursdeltakere oppfordres til å følge med på siste oppdateringer i koronaveilederen, fhi.no.
Til ledere i helsetjenesten:
Hvis din enhet/kommune trenger formaliserte kurs for ansatte innen koronavirus og smittevern, finnes kurset på vår kursplattform. Klikk her for å lese mer om dette kurset

Faglig forankring

Kurset har som formål er å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2. Innholdet bygger i all hovedsak på Folkehelseinstituttets informasjon om det nye koronaviruset. Kurset inneholder mange lenker for å sikre at kursdeltager har tilgang til oppdatert informasjon.

FHI skriver:

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt."

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon."

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Godkjenning

Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon, NEL.

FHI's mål

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt." 

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon." 

Kursets formål

Basale smittevernrutiner er grunnleggende rutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med et bestemt smittestoff, utvides de basale rutinene med skjerpende/tilpassede tiltak, avhengig av smittestoffets egenskaper, smittemåte og risiko for smitte ved forskjellige typer kontakt. Samtidig blir de basale rutinene enda viktigere å overholde, se Smitteveilederen eller eget kurs (kurs.nhi.no).

Utvidede rutiner og råd - koronavirus-pandemien.

Dette kurset har som formål å sikre og dokumentere at pleie- og omsorgspersonell i primærhelsetjenesten har lest og forstått sentral informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, som er årsaken til luftveissykdommen covid-19. Innholdet bygger i all hovedsak på anbefalinger fra Folkehelseinstituttet om smittevernrutiner i forbindelse med koronavirus-pandemien. SARS-CoV-2 er et nytt virus, ny kunnskap tilkommer stadig og Folkehelseinstituttet oppdaterer fortløpende sine råd og tiltak. Vi oppfordrer alt pleie- og omsorgspersonell til å fortsette å følge godt med og holde seg oppdatert om tiltak for å begrense smittespredningen, unngå at for mange blir smittet på en gang og hindre at den når personer i de mest sårbare gruppene. Se oversikt over siste oppdateringer i koronaveilederen.

Særlig utsatt for alvorlig sykdomsforløp er:

 • Eldre over 65 år.
 • Personer med underliggende kronisk sykdom som hjerte- og karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk er særlig utsatt for alvorlig sykdom.
 • Personer som røyker har mulig også en høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Informasjon om risikogrupper kan endres etter hvert som det tilkommer mer kunnskap om covid-19. Alvorlig sykdom blant personer i risikogruppene, er en viktig årsak til myndighetenes bekymring for spredning av det nye koronaviruset SARS-CoV-2. FHI skriver:

"Smittevernstrategien har som mål å utsette innenlands spredning av COVID-19 så lenge som mulig og forsøke å bremse spredningen slik at epidemien spres over en lengre periode og færre smittes totalt."

"Som et ledd i beredskap for sikker håndtering av pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, bør helsetjenesten på alle nivåer gjennomgå lokale prosedyrer og sikre at disse er oppdatert og kjent av alt personell som vil være involvert i behandling av pasienter med koronavirus-infeksjon."

Dette kurset kan anses som et ledd i virksomhetens beredskap.

Litt sykdomslære

I desember 2019 ble det observert en opphopning av sykdomstilfeller med lungebetennelse i den kinesiske byen Wuhan. I begynnelsen av januar 2020 fastslo kinesiske myndigheter at et nytt koronavirus (SARS-CoV-2) er årsaken til luftveissykdommen COVID-19.

SARS-CoV-2, SARS-CoV, og MERS-virusene (se under) er virusvarianter som tilhører koronavirus-familien. Disse har, ifølge tilgjengelig kunnskap, oppstått hos dyr, men så begynt å smitte fra dyr til mennesker og deretter mellom mennesker. Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling mot koronavirus.

En liten oversikt:

 • COVID-19 ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter i januar 2020 som en raskt spredende epidemi i Wuhan, Kina. Årsak: infeksjon med SARS-CoV-2.
 • SARS: "Severe Acute Respiratory Syndrome" eller Alvorlig akutt luftveissyndrom Årsak: infeksjon med SARS-CoV.
 • MERS: "Middle East Respiratory Syndrome" Årsak: infeksjon med MERS-CoV.

Symptomer

De fleste tilfellene av COVID-19 som er rapportert har fått mild sykdom i form av vanlig forkjølelse. Det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Dødeligheten er fortsatt uavklart.4

Åpne Fakta om viruset og sykdommen på fhi.no og les om symptomer og sykdom.

Klikk her for å lese mer om symptomene på NHI.no.

Inkubasjonstid

Med inkubasjonstid menes den tiden det tar fra man blir smittet av viruset, til man får symptomer på sykdommen. Inkubasjonstiden for SARS CoV-2 er ifølge WHO anslått til å være 5-6 dager, men den kan variere fra 0-14 dager.

Smittemåte

Koronavirus smitter omtrent som forkjølelse og influensa, altså hovedsakelig dråpe- og kontaktsmitte:

 • Gjennom luften: Den syke nyser eller hoster. Viruset pustes inn eller kommer i kontakt med slimhinnen i øyne, nese eller munn hos personer som står i nærheten.
 • Ved direkte kontakt: Den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre, som igjen via hendene bringer det i kontakt med slimhinner i øyne, nese eller munn.
 • Ved indirekte kontakt: Viruset har blitt overført til inventar eller gjenstander gjennom nys/host, eller berøring. Andre kommer i kontakt med gjenstanden etterpå.

Vi gjør oppmerksom på at viruset også er påvist i avføring (feces).

Smitteforebyggende råd til befolkningen

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling eller vaksine mot koronavirus. Det viktigste tiltaket er derfor å forebygge smitte.

Folkehelseinstituttet har publisert råd og informasjon til befolkningen, til personer som er smittet eller har vært utsatt for smitte, til helsepersonell og til andre sektorer og yrkesgrupper.

Råd og tiltak for befolkningen generelt:

 • God hånd- og hostehygiene, prøv å unngå å ta deg i ansiktet.
 • Personer som bor sammen kan omgås normalt.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming utenfor hjemmet.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg.
 • Begrens antall personer du har nær kontakt med, og får besøk av, til noen få av gangen.
 • Friske barn kan være sammen både ute og inne, men i små grupper.
 • Utsette større sammenkomster som ikke er nødvendige.
 • Hvis du får feber eller luftveissymptomer bør du isolere deg hjemme til ett døgn etter at du er frisk.
 • Les mer om råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon som ikke testes for covid-19.

For deg som tilhører en risikogruppe er disse rådene ekstra viktige.

God håndhygiene er viktig for å hindre smitteoverføring. Alle oppfordres til å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt etter at man har vært ute blant folk.

I henhold til Folkehelseinstituttets Råd og informasjon til befolkningen, er hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise. Det er likevel viktig å være klar over at dersom hendene er synlig skitne eller våte, har hånddesinfeksjon redusert effekt. Da bør hendene rengjøres med såpe og vann.

 

Råd og informasjon til befolkningen – hostehygiene

Når man hoster eller nyser: Dekk munn og nese med papir og kast papiret forsvarlig straks etter bruk. Utfør håndhygiene. Unngå å hoste eller nyse direkte mot andre.

Det finnes ingen spesifikk antiviral behandling eller vaksine mot koronavirus. Det viktigste tiltaket er derfor å forebygge smitte.

Tiltak i primærhelsetjenesten

Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, disse er alltid viktig og særlig nå. For helsepersonell som skal ha nær kontakt med pasienter i ulike risikokategorier for covid-19, gjelder spesielle regler og rutiner.

Håndhygiene er viktig også under smitteregime. Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus.

Pasienter som er bekreftet smittet og har utviklet symptomer på covid-19, kan ha behov for behandling. Behandlingsmålene er:

 • Symptomlindring
 • Tilstrekkelig væskeinntak, eventuelt væsketilførsel.
 • Behandle eventuelle komplikasjoner og respirasjonssvikt.
 • Forebygge smittespredning.

Les om tiltak i primærhelsetjenesten.

Se filmen om hvordan du tar på og av personlig beskyttelsesutstyr.

Prosedyrer som utføres på luftveier

Det skal vises ekstra forsiktighet hvis det må utføres aerosolgenererende prosedyrer, det vil si prosedyrer som kan medføre spredning av dråper eller partikler som er så små at de holder seg svevende i luften og kan pustes inn i lungene. Eksempel er bruk av åpent sug, spyttprøve, forstøverbehandling, CPAP, BiPAP, manuell ventilering, andre luftveisprosedyrer.

Ved aerosolgenererende prosedyrer eksponeres helsepersonell for små aerosoler (≤ 5µ) fra pasientens luftveier og munnbind ikke tilstrekkelig. Da skal det brukes åndedrettsvern (jamfør anbefalinger fra fhi om bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19).

Antall personer som er til stede skal reduseres til et minimum.

Hånddesinfeksjon eller såpe og vann?

Håndhygiene og hostehygiene er viktig for å unngå/begrense spredning av det nyeste koronaviruset. Dette gjelder både helsepersonell og øvrig befolkning.

I henhold til basale smittevernrutiner for helsepersonell, er hånddesinfeksjon med alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel den anbefalte metoden for håndhygiene når hendene ikke er synlig forurenset, men:

Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene i forebygging av smitte med koronavirus.

Åpne Basale smittevernrutiner i smittevernveilederen på fhi.no og les om håndhygiene.

Håndvask med såpe og vann

Både håndvask med såpe og vann og hånddesinfeksjon er effektive metoder for håndhygiene ved smitte med koronavirus. Hvis hendene er synlig skitne og tilsølte, eller hvis du har vært i kontakt med kroppsvæsker og ikke har brukt hansker, skal du vaske hendene med såpe og vann.

Riktig håndvask:

For å utføre korrekt håndhygiene må neglene være kortklipte. Det må ikke brukes kunstige negler, heller ikke ringer, armbånd og armbåndsur.

Åpne Håndhygieneveilederen. Finn avsnittet Hvordan bør man utføre håndhygiene? og les om Håndvask med såpe og vann.

Riktig bruk av hånddesinfeksjonsmiddel

Før hånddesinfeksjon med godkjent alkoholbasert middel, må hendene være:

 • Fri for ringer, armbåndsur, armbånd, kunstige negler, neglepynt, neglelakk og lange negler.
 • Tørre og ikke tilsølt.

Det må brukes tilstrekkelige mengder hånddesinfeksjonsmiddel slik at alle flater dekkes. Produktet må få virke i tilstrekkelig lang tid. Les og følg informasjon fra produsenten.

Åpne Håndhygieneveilederen. Finn avsnittet Hvordan bør man utføre håndhygiene? og les om Hånddesinfeksjon.

Munnbind

Munnbind kan redusere smittespredning ved nær omgang med personer med sykdom som smitter gjennom sprut av kroppsvæsker, for eksempel forkjølelse og influensa. Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, skal bruke kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR).

Slik tar du på munnbind: Utfør håndhygiene først. Ikke berør selve bindet når du tar det på, bare båndene. Fest munnbindet slik at det dekker både munn og nese. Trykk den øvre stive kanten tett over og rundt neseryggen for å unngå lekkasje langs kantene. Berør bare kanten. Sørg for at munnbindet sitter godt, slik at du ikke må justere det mens du utfører prosedyrer. Ikke ta hendene opp til munnbindet mens det er i bruk.

Munnbindet blir forurenset av smittestoffer i luften og fra bærerens nese og svelg, og skal kun brukes én gang. Det skal ikke henge rundt halsen, men kastes umiddelbart når det tas av. Det anbefales å bytte munnbind når det er fuktig eller synlig tilsølt.

Slik tar du av munnbind: Grip nedre bånd/strikk på begge sider av ansiktet og frigjør bindet fra festet rundt ørene. Hold i strikk/bånd, fjern bindet fra ansiktet og kast det i søppelet. Utfør håndhygiene.

Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte, anbefales generelt å bruke følgende beskyttelsesutstyr:

 • Kirurgisk munnbind (klasse II eller IIR)
 • Frakk med lange ermer
 • Hansker
 • Øyebeskyttelse (beskyttelsesbriller eller visir)

Spesifikke råd gjelder i ulike risikokategorier og ulike deler i helsetjenesten. Jamfør bruk av personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19.

Klikk på lenken for å se film om påkledning og avkledning av beskyttelsesutstyr.

Utfør håndhygiene før du tar på beskyttelsesbriller eller visir. Plasser briller/visir over øynene og fest til hodet. Tilpass så det sitter korrekt og godt. Når du tar det av, unngå å berøre hår, ansikt eller annet.

Frakk med lange ermer

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, skal bruke beskyttelsesfrakk. Frakken må ikke brukes til mer enn én pasient. Det anbefales å bruke engangsfrakk. Hvis det er store mengder søl brukes vannbestandig frakk.

Hvis det må brukes flergangsfrakk anbefales følgende: Én frakk til hver pasient, for én person, i løpet av én vakt. Frakken skal være ren. Tilsølt frakk må byttes.

Velg riktig type frakk i riktig størrelse. Utfør håndhygiene før du tar den på. Åpningen skal være bak. Stikk hendene inn i frakken uten å berøre utsiden. Lukk den og pass på at den slutter tett inntil halsen og midjen.

Etter bruk tas hanskene av før frakken.

Personlig beskyttelsesutstyr – rene engangshansker

Helsepersonell som skal undersøke, behandle eller ha nær kontakt med pasienter med mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-CoV-2, skal bruke rene engangshansker. Håndhygiene skal alltid utføres før og etter bruk av hansker.

Slik tar du av hansker:

 • Grip utsiden av hanskemansjetten.
 • Dra hansken av med rolig bevegelse slik at hansken vrenges.
 • Hold hansken i den hanskebekledde hånden.
 • Plasser pekefinger på innsiden av hanskemansjetten.
 • Dra hansken rolig av slik at den vrenges over hansken som holdes i hånden.
 • Kast hanskene.
 • Utfør håndhygiene

Definisjoner og vurdering av pasient

"Hos pasienter med symptomer på akutt luftveisinfeksjon skal det innhentes opplysninger, fortrinnsvis per telefon, om reisehistorikk, smitterisiko, symptomdebut og symptomer for å vurdere om de kan være smittet med SARS-Cov-2."

Les om definisjon av nærkontakter til personer som har fått påvist Covid-19 og Testing og diagnostikk.

Anbefalt: Huskeliste når pasient eller ansatt bekreftes syk med covid-19.

Tiltak i hjemmetjenesten

Åpne siden om smitteverntiltak i hjemmetjenesten i en ny fane på skjermen din. Du trenger den for å løse de følgende oppgavene.

Hjemmeboende som mottar helse- og omsorgstjenester i hjemmet, må beskyttes mot smitte med covid-19 fra ansatte. Samtidig må ansatte beskyttes mot smitte fra pasienten og andre husstandsmedlemmer.

Personell som arbeider i hjemmetjenesten kan komme i kontakt med pasienter som sitter i hjemmekarantene, hjemmeisolasjon eller pasienter har tegn på akutt luftveisinfeksjon Det er fastlegen eller kommunelegen som primært vurderer hvilken gruppe den enkelte pasient faller inn under.

Test deg selv:

 • Hvem har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19?
 • Hva heter luftveissykdommen som utløses at det nyeste koronaviruset SARS-CoV-2?
 • Hvor lang er inkubasjonstiden for det nye koronaviruset SARS-CoV-2?
 • Luftveissykdommen COVID-19 smitter ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person. Hvordan overføres viruset?
 • Hvilke smitteforebyggende råd gis til befolkningen generelt?
 • Hva er prinsippene for hostehygiene?
 • Hvilket personlig beskyttelsesutstyr anbefales generelt for helsepersonell som skal ha nær kontakt med pasienter i ulike risikokategorier for covid-19?
 • Under hvilke prosedyrer brukes åndedrettsvern ved mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset?
 • Før og etter hvilke rene og urene arbeidssituasjoner/prosedyrer utføres håndhygiene?
 • Hvordan utføres riktig håndvask med såpe og vann i helsetjenesten?
 • Hvordan utføres riktig bruk av hånddesinfeksjonsmiddel?
 • Når skal du bruke kirurgisk munnbind, og hvordan tar du dette på og av?
 • Når du tar av beskyttelsesutstyr, anbefales det å fjerne øyebeskyttelse før eller etter at du har tatt av smittefrakken?
 • Hvordan bør smittsfrakk tas av?
 • Er det ok å hoppe over håndhygiene dersom du bruker engangshansker?
 • Hvordan skal engangshansker tas av?
 • Hvilke tilpasninger bør gjøres på arbeidslisten for å redusere risikoen for smitte fra pasient til pasient? Finn gjeldende råd og skriv i svarfeltet.

 

Endringslogg:

25.03.2020:

Smitteforebyggende råd til befolkningen - utvidet i overenstemmelse med koronaveilederen. Les eventuelt om Råd og informasjon til befolkningen.

Video med på- og avkledning av personlig beskyttelsesutstyr er tilbake.

Prosedyrer som utføres på luftveier – forstøverbehandling listes ikke lenger som aerosolgenererende prosedyre. FHI har utdypet dette under tiltak i spesialisthelsetjenesten. Lagt til et spørsmål om beskyttelsesutstyr ved bistand til forstøverbehandling hos mistenkt eller bekreftet smittet.

Åndedrettsvern – fjernet angivelse av type åndedrettsvern anbefalt, vi viser istedet til FHIs tekst om personlig beskyttelsesutstyr ved covid-19, inkludert råd om utvidet bruk og gjenbruk.

Øyebeskyttelse - erstattet tidligere spørsmål om når bruke øyebeskyttelse med spørsmål om avkledning av beskyttelsesutstyr. Endring er gjort etter at FHI har gitt mer spesifikke råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr for ulike risikokategorier og i de ulike helsetjenestene.

Tiltak i sykehjem – utvidet med ett spørsmål om tiltak i forbindelse med symptomer på luftveisinfeksjon hos beboer.

Generelt: Oppdatert referanseliste, samlet alle referanser til koronaveilederen i én referanse. Oppdatert dokumenttitler og lenker der FHI har gjort endringer og lagt inn henvisning til nye dokumenter.

Ny versjon er utvidet med fire nye oppgaver om smittevern i hjemmetjeneste og sykehjem, og mindre endringer i teksten om kursets formål. Kursdeltakere som starter kurset etter tidspunktet for siste revidering, vil få med seg disse endringen.

18.03.2020

Kursdeltakere som starter kurset før 18.03.2020 klokken 16:00 kan oppdatere seg på endringer gjort i første revidering av kurset, ved å lese her:

Endringer i tekst om kursets formål: I revidert oppgave presiseres at basale smittevernrutiner er grunnleggende rutiner som skal følges i arbeid med alle pasienter. Ved kjent eller mistenkt infeksjon med et bestemt smittestoff, utvides de basale rutinene med skjerpende/tilpassede tiltak, avhengig av smittestoffets egenskaper, smittemåte og risiko for smitte ved forskjellige typer kontakt. Samtidig blir de basale rutinene enda viktigere å overholde, se Smitteveilederen eller eget kurs (kurs.nhi.no).