Nyhetsartikkel

Kvaliteten på søvnen er viktigere enn hvor lenge du sover

Hva er viktigst: sove lenge eller sove godt? En ny studie viser at søvnkvalitet er viktigere for livskvaliteten enn søvnvarighet og dårlig døgnrytme.

En studie publisert i PLOS ONE1 har undersøkt effekten av endringer i søvnkvalitet over tid.

Dette skal også være den første studien som har sett på hvordan sosial jetlag påvirker livskvalitet. (Sosial jetlag handler om at døgnrytmen din ikke passer helt med samfunnets rytme for aktiviteter, skole og jobb).

Søvnkvalitet er viktigere for livskvaliteten enn søvnvarighet eller sosial jetlag, viser den tsjekkiske studien.

Mindre stress, mer lykke

Forskerne fant ut at personer som har god kvalitet på søvnen sin, også er mer tilfredse med livet, opplever mer velvære, føler seg sunnere, oppfatter mindre arbeidsstress og er lykkeligere.

Forskerne brukte data fra en tsjekkisk undersøkelse som inkluderte over 5000 mennesker i denne studien. 

Deltagerne sendte inn svar på spørreskjema om søvnmønstre, helse og arbeid.

Forskerne fant altså ut at sosial jetlag og søvnvarighet var viktig for å forklare forskjeller i livskvalitet mellom deltagerne. Sosial jetlag var knyttet til lavere livstilfredshet og høyere arbeidsstress, mens lengre søvnvarighet var forbundet med lavere nivåer av lykke og dårligere opplevd helse. 

Høyere søvnkvalitet var imidlertid den viktigste variabelen. Den var forbundet med  større livtilfredshet, mer velvære og lykke, bedre opplevd helse og mindre arbeidsstress.

Når de så på endringer blant deltagerne, var søvnkvalitet igjen den viktigste variabelen. Endringer i en persons søvnvarighet eller sosiale jetlag påvirket ikke tilfredsheten. Derimot var forbedringer i søvnkvaliteten forbundet med økt livtilfredshet, velvære, lykke og helse.

Begrensninger

Forskerne bak undersøkelsen peker på at studien har noen begrensninger. Blant annet at alle data var samlet inn fra ett land, og det er dermed uvisst om konklusjonen er lik for alle land. Resultatene ble selvrapportert, og også det kan føre til feil. 

Studien kan heller ikke fastslå en årsakssammenheng. Fører unormal søvnvarighet til dårlig livskvalitet eller vil de med dårlig livskvalitet i større grad enn andre ha unormal lang eller kort søvnvarighet?

Råd for bedre søvn

Har du søvnproblemer kan enkle livsstilsråd være til hjelp. Rådene under er hentet fra vår artikkel: Råd for bedre søvn.

  • Regelmessig mosjon er nyttig

Hard fysisk trening eller kraftige anstrengelser de siste tre timene før sengetid vil forstyrre søvnen til de fleste, og bør unngås - særlig om du sover lite/dårlig etter slike økter

  • Stå opp fra sengen dersom du blir liggende søvnløs mer enn 20 minutter

Unngå å oppholde deg i sterkt lys dersom du står opp om natten. Det anbefales ikke å bruke mobil, pc, nettbrett eller tv på soverommet eller når du er våken om natta.

  • Unngå søvn på dagtid (en "høneblund" - powernap - på omtrent 20 minutter er ok, særlig om den er på formiddagen)
  • Forsøk å løse eller diskutere eventuelle problemer eller bekymringer i god tid før du går til sengs
  • Berolige deg selv med at en natt eller to uten søvn er ufarlig, selv om det kan være slitsomt
  • Ved nyoppståtte søvnproblemer er det viktigste å gjøre ingenting! Fortsett med samme døgnrytme og rutiner som før problemet oppstod, og da søvnen fortsatt var god. Det er særlig at man begynner å kompensere for tapt søvn, f.eks. med å øker tiden man tilbringer i sengen eller at man legger til søvn på dagtid, som får søvnproblemer til å vedvare. Vedvarende søvnproblemer er kjent for å kunne gi negativ innflytelse på en rekke tilstander og helsa forøvrig.

Les mer i vår artikkel: Råd for bedre søvn

Kilder

Referanser

  1. Kudrnáčová M ,Kudrnáč A. Better sleep, better life? testing the role of sleep on quality of life. PLOS ONE 2023. journals.plos.org
  2. Sleep quality is significantly associated with quality of life indicators over time, Eurekalert, 2023 www.eurekalert.org
  3. Jeanna D. Smiley , Sleep quality more important for quality of life than sleep duration, study finds, MedicalNewsToday, 2023 www.medicalnewstoday.com