Nyhetsartikkel

Kvinner som stresser seg syke

For omtrent 40 prosent av alle middelaldrende kvinner som føler seg stresset, fører dette til fysiske plager.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Gjennom kvinneundersøkelsen i Gøteborg som startet allerede på slutten av 1960-tallet, har 1500 kvinner svart på spørsmål om sykdom og helse.

I den siste studien har temaet vært stress, og forskerne har sett på hvordan stress fører til psykosomatiske symptomer.

- Med stress mener vi at kvinnene har vært redd, spent, nervøs, vært engstelig eller søvnløs i forbindelse med uro for blant annet arbeid, helse, familie eller konflikter i omgivelsene, sier Dominique Hange, spesialist i allmenmedisin ved Gøteborg universitet til NHI.no.

Studien er publisert i International Journal of General Medicine1

Kvinner som rapporterer om psykisk stress, hadde langt flere psykosomatiske symptomer enn kvinner som ikke rapporterte om stress. Det å være hjemmearbeidende, røyking og lav sosioøkonomisk status var assosiert med høyere stressnivå. Men oppfatning av høyt psykisk stress var ikke koblet med økt dødelighet.

Les også: Stress og sykdom

Mest stress mellom 40 og 60

Forskerne skriver i rapporten at siden 1968 har opplevelsen av stress blant kvinner mer enn doblet seg sammenlignet med i dag.

At flere kvinner arbeider utenfor hjemmet, kan påvirke opplevelsen av stress, mener Hange.

- Men det kan også være at vi bruker stressbegrepet på en annen måte i dag enn tidligere, sier hun. Hange tror også at det er mer akseptert blant folk å innrømme at de føler seg stresset og at stress kan være et problem.

Det er kvinner mellom 40 og 60 år som føler seg mest stresset. Hver femte kvinne i denne alderen oppgir at de opplever følelse av stress, mens 40 prosent av disse har psykosomatiske symptomer som en følge av dette. Symptomene kan være smerter i muskler og ledd, hodepine eller migrene.

Les også: Røyk lindrer ikke stress

Forskerne har justert for røyking, BMI og fysisk aktivitet - likevel er det en tydelig sammenheng mellom opplevd stress og økt forekomst av av psykosomatiske symtomer.

Les også: Utbrenthet

Ingen kobling til dødsrisiko

Da kvinnene fikk spørsmål om stress ved studiens start i 1968, var det flere som opplevde langvarig stress, men som ikke merket fysiske symptomer. Når de ble fulgt opp 12 år senere, hadde 27 prosent fått symptomer i form av vonde muskler og ledd, hodepine eller mage og tarmproblemer.

Forskerne har altså fulgt kvinnene fra 1968 fram til i dag, men de finner ingen tegn på at stress kan kobles til risiko for død. De fant for eksempel ingen kobling mellom psykisk stress og høyt blodtrykk.

Forfatterne konkluderer med at studien gir en viktig pekepinn på at det er behov for å forebygge stress blant ensomme kvinner, kvinner som ikke arbeider utenfor hjemmet og kvinner som røyker - gruppene som ifølge studien er mest utsatt for stress og psyksosomatiske symptomer.

Les også: Mer lek med barna reduserer stress

Kilder

Referanser

  1. Hange D, Mehlig K, et.al. Perceived mental stress in women associated with psychosomatic symptoms, but not mortality: observations from the Population Study of Women in Gothenburg, Sweden . International Journal of General Medicine 2013; 2013:6 : 307 - 315.