Nyhetsartikkel

Lange arbeidsdager kan forkorte livet

Flere hundre tusen mennesker dør hvert år på grunn av sykdom knyttet til lange arbeidsdager.

Temaside om Korona

Dette ifølge en verdensomspennende studie forfattet av Verdens Helseorganisasjon (WHO)1 og the International Labour Organization og publisert i Environment International i mai 2021.

Studien viste at 745 000 mennesker døde i 2016 på grunn av slag og hjertesykdom knyttet til lange arbeidsdager. Det er en økning på 29 prosent siden år 2000.

Kan forverres av pandemien

Personer som bor i Sørøst-Asia og den vestlige Stillehavsregionen, ble mest påvirket. WHO mener at denne trenden kan forverres på grunn av den pågående pandemien, som setter mange bedrifter i en presset, økonomisk situasjon.

Forskerne fant at å jobbe 55 timer eller mer per uke, var forbundet med 35 prosent høyere risiko for slag og 17 prosent høyere risiko for å dø av hjertesykdom, sammenlignet med arbeidstid på 35-40 timer i uka.

Studien viste at nær tre fjerdedeler av de som døde på grunn av lange arbeidsdager/lang arbeidstid, var middelaldrende eller eldre menn.

Ofte oppsto dødsfallene mye senere i livet - noen ganger tiår etter de lange arbeidsdagene.

Ifølge studien var lange arbeidsdager ansvarlig for omtrent en tredel av all arbeidsrelatert sykdom.

Stress og skadelige vaner

Årsaken til at de lange arbeidsdagene førte til dårlig helse, var først og fremst direkte fysiologiske reaksjoner på stress, men også fordi lange arbeidsdager ofte bidrar til oppførsel som er skadelig for helsen - så som bruk av alkohol og tobakk, mindre søvn og fysisk aktivitet, og et usunt kosthold.

WHO foreslår at arbeidsgiverne bør ta hensyn til disse faktorene når de vurderer helsefarer for sine ansatte. 

- Fjernarbeid har blitt normen i mange bransjer, noe som ofte fører til uklare grenser mellom jobb og fritid. I tillegg har mange bedrifter blitt tvunget til å redusere eller legge ned driften for å spare penger, og de som fortsatt er i arbeid ender opp med å jobbe lenger. Ingen jobb er verdt risikoen for hjerneslag eller hjertesykdom. Regjeringer, arbeidsgivere og arbeidstakere må samarbeide for å bli enige om grenser for å beskytte helsen til arbeidstakere, sier Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er generaldirektør for WHO, i en nyhetssak om studien som er publisert på nettsidene til WHO.

Forskningsmateriale

De systematiske oversiktene og metaanalysene som ble gjennomført for den aktuelle studien, samlet data fra 37 studier om iskemisk hjertesykdom med mer enn 768 000 deltagere, og 22 studier om slag med mer enn 839 000 deltagere.

Studien var basert på data fra mer enn 2300 undersøkelser som ble samlet inn i 154 land i perioden 1970 til 2018.

Kilder

Referanser

  1. WHO: Long working hours increasing deaths from heart disease and stroke: WHO, ILO www.who.int