Nyhetsartikkel

Laserpekere og piloters øyehelse

Det har vært uttrykt bekymring for at nye, sterke laserpekere som rettes mot fly skal kunne skade øynene til piloter. Britiske øyeleger har sett nærmere på dette.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er ingen bevis for at laserpekere som rettes mot cockpiten til et fly, skal kunne skade synet til pilotene. Men dersom laserstrålen rettes mot cockpiten i et kritisk øyeblikk, kan blendingen fra laserstrålen og den påfølgende distraksjonen bli katastrofal for alle ombord på flyet.

Dette ifølge en lederartikkel som ble publisert på nett i British Journal of Ophtalmology i slutten av april 20161.

Voldsom utvikling

Forfatterne innleder med å forklare at det for åtte år siden ble publisert en artikkel i British Journal of Ophtalmology som konkluderte med at laserpekere, laserpenner og nøkkelringer med laser, ikke utgjør noen fare for øyehelsen dersom de blir brukt riktig. Inntil nylig hadde man ikke funnet uopprettelige øyeskader forårsaket av slike laserstråler. Dette er dessverre ikke riktig lenger, fordi laserpekere har utviklet seg voldsomt i løpet av de siste åtte årene.

Det har bare oppstått ett tilfelle av det som angivelig er netthinneskade hos en pilot, forårsaket av at en laserpeker ble rettet mot flyet. Dette tilfellet er svært tvilsomt på grunn av avstanden fra laserpekeren til cockpiten, en avstand som ville redusert energien innen den møtte øyet.

Laserpekere i dag er mye kraftigere enn de var tidligere, men ifølge forfatterne kan de kun forårsake øyeskader over korte distanser (begrenset til noen meter).

150 barn har fått øyeskader

Tidligere hadde laserpekere som var i salg, røde laserstråler med en øvre grense på èn milliwatt energi, altså ikke nok til å forårsake øyeskader. Dagens laserpekere kan produsere energi opp til 300mW. Disse burde det være forbudt å selge til vanlige forbrukere, skriver forfatterne.

På nett kan man få kjøpt enda sterkere laserpekere - billige laserpekere som sender ut energi tilsvarende 1000mW, mens enheter på opp til 6000 mW er tilgjengelig for kommersielt bruk, skriver forfatterne videre. Laserpekere med så stor styrke kan forårsake uopprettelige øyeskader hvis de rettes direkte mot øyet selv på mange meters avstand. I England regner man med at omtrent 150 barn har mistet sitt sentralsyn på grunn av slik bruk. Medisinsk bruk av laser på netthinnen har typisk en styrke på 70-120 mW range.

Kjøper sterkere laserpekere på nett

Når laserpekere rettes mot fly eller helikoptre, er det flere barrierer. Først er avstanden flere hundre til flere tusen meter, og i tillegg skal laserstrålene passere gjennom atmosfæren og cockpiten eller frontruta. Men et brått, skarpt lys inn i cockpiten kan føre til at piloten blir blendet, det vil ofte gi et etterbilde og piloten vil nesten helt sikkert bli distrahert. Dersom en slik distraksjon oppstår på et kritisk tidspunkt, som under landing, kan resultatet bli katastrofalt. Tilfeller der personer har brukt laserpekere på en slik måte mot fly, har resultert i flere tiltaler og i noen tilfeller til fengselsstraff, ifølge forfatterne.

Avslutningsvis skriver forfatterne at EU-kommisjonen har gitt EUs standardiseringsorganer mandat til å produsere en standard spesifikt for laserprodukter til forbrukere. Dette føre til at håndhevende myndigheter fjerner utrygge produkter fra markedet. Overholdelse av dette av produsentene vil forbli et problem. Det vil også direkte import av laserpekere - fordi mange kjøper laserprodukter på internett.

Kommentar fra Statens strålevern

I Norge ble bruk av laserpekere i det offentlige rom regulert ved strålevern forskriften i 2010 - https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2010-10-29-1380.

"Det er forbudt å eie, besitte, tilvirke, importere, eksportere, overlate, håndtere, bruke og selge laserpekere klasse 3R, 3B og 4, uten godkjenning fra Helsedirektoratet. Godkjenning gis kun dersom: 1)søker kan dokumentere at laserpekeren er utformet, klassifisert og merket i samsvar med de krav som stilles i § 35, 2) søker kan dokumentere at tiltenkt bruk av laserpekeren er berettiget i tråd med § 5, og 3) det ikke er grunn til å anta at laserpekeren vil misbrukes. Det kan gis godkjenning både til virksomheter og enkeltpersoner. En godkjenning kan omfatte flere laserpekere og kan være tidsbegrenset."

Kilder

Referanser

  1. Marshall J, O`Hagan JB, Tyrer JR. Eye hazards of laser ‘pointers’ in perspective. Br J Ophthalmol 2016; 100 (5): 583-584. bjo.bmj.com