Nyhetsartikkel

Lav risiko for at MS går i arv

Selv om MS til en viss grad er arvelig, er risikoen for at sykdommen skal gå i arv mindre enn man tidligere har trodd.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser forskning fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Studien er publisert i tidsskriftet Brain.

For å finne ut hvor stor den familiære risikoen for MS er, har forskerne undersøkt befolkningsregister og sykehusregister i Sverige. På den måten har de fått tilgang til data på omtrent alle svensker som er rammet av MS fra 1968 og fram til i dag.

Selv om risikoen for arv er lavere enn man tidligere trodde, er likevel genetikk den fremste risikofaktoren.

- Analysen som ble gjort i studien, bekrefter det man tidligere har trodd angående risiko for MS. Det vil si at genetikk er den viktigste risikofaktoren, sier en av forskerne bak studien, Helga Westerlind ved Institutt for klinisk nevrovitenskap, til NHI.no.

Men denne risikoen er lavere enn den relativt høye risikoen som er rapportert tidligere.

Studien er den første der MS og familiær risiko blir analysert. Ved å inkludere tilfeldig valgte kontrollpersoner og deres pårørende, kunne forskerne beregne sykdomsrisikoen for pårørende av MS-pasienter sammenlignet med risikoen i den generelle befolkningen.

Risikoen for søsken av en person med multippel sklerose var syv ganger høyere enn for befolkningen generelt. Og risikoen for et barn til en MS-pasient var fem ganger høyere. Studien viste ingen økt risiko for barnebarn og nevøer. Siden livstidsrisikoen for å få MS er ca. 0,5%, så betyr det at søsken har ca. 3,5% økt risiko og barn til en MS-pasient har ca. 2,5% risiko for å få MS.

Les også: Gode nyheter om MS og graviditet

Miljø liten betydning

Westerlind forteller at det virket som om miljø ikke utgjorde noen økt risiko for å utvikle MS. Forskerne brukte nemlig svenske tvillingregister for å finne tvillinger med multippel sklerose og undersøke hvordan gener, delt husholdning og individuelle risikofaktorer bidrar til utviklingen av sykdommen.

Les også: Råd ved multippel sklerose

Også denne analysen bekrefter at MS hovedsakelig er forårsaket av genetiske faktorer.

- Men andre individuelle faktorer hadde også betydning. Risikofaktorene som er kjent fra før, som for eksempel røyking, bekrefter dette. Delt miljø virker ikke å ha noen betydning, sier hun.

Westerlind forteller at de ikke hadde tilgang til informasjon om risikofaktorer som den syke ble utsatt for, men kunne med hjelp av studiedesignet se at det ikke virket som om delt hushold hadde betydning for utvikling av sykdommen.

Les også: Arv og vitaminmangel kan gi MS

Ingen forskjell mellom kjønnene

Forskeren forteller at det var først og fremst arv og MS de undersøkte i denne studien. De fremste funnene som skilte seg fra funn i andre studier, var som nevnt at risikoen er betydelig lavere enn tidligere rapportert.

I tillegg kunne de ikke se noen forskjell mellom slektninger til mannlige og kvinnelige MS-pasienter. Tidligere studier fra Canada har sett en økt risiko for barn til kvinner med MS i forhold til barn av mannlige MS-pasienter. 


- Vi har brukt befolknings- og sykehusregistre i vår studie for å finne slektningene. Dermed trengte vi ikke å stole på pasientenes utsagn om hvilke slektninger som er syke. Dette har gitt oss et mer korrekt bildet av risikoen, sier hun.

Les også: Å leve med MS