Nyhetsartikkel

Fartsgrenser på 30 km i timen sparer liv

Å sette ned fartsgrensen til 30 km i timen i visse soner i London har ført til 42 prosent færre trafikkskadde. Reduksjonen av skadde og drepte var størst blant småbarn.

I en studie som ble publisert i British Medical Journal i desember 2009, har forfatterne sett på hvilken innvirkning det å senke fartsgrensen til 30 km i timen har hatt på trafikkulykker i London.

Resultatet er oppløftende. Å introdusere soner med fartsgrenser på 30 kilometer i timen, førte til 42 prosent færre trafikkskadde. Reduksjonen var størst blant yngre barn, og større i kategoriene drepte og alvorlig skadde, enn i gruppen med mindre skader.

Antall drepte og alvorlig skadde barn ble halvert

Skader på gående ble redusert med nærmere en tredjedel, men reduksjonen var enda større i undergruppen av barn i alderen 0-5 år og 6-11 år, og antallet drepte og alvorlig skadde barn ble halvert. Blant syklistene var reduksjonen på 17 prosent. Men også her var reduksjonen i trafikkskadde størst blant barn, og i antallet som ble drept eller alvorlig skadd. Trafikkskader blant de som kjørte motorsykkel, moped eller lignende, ble også redusert med litt under en tredjedel. Blant bilister ble antallet trafikkskadde halvert. I alle gruppene var det en større reduksjon i antall drepte og alvorlig skadde, enn for totalt antall skadde.

Reduserte også ulykker i nærliggende områder

Forfatterne hadde sett på endringer i antall trafikkskadde innen hver av 119029 veisegmenter i perioden 1986 til 2006. Det ble justert for den underliggende trenden i denne perioden med generell nedgang i trafikkulykker. Det var ingenting som tydet på at reduksjonen i sonene med lav fartsgrense, førte til flere ulykker i nærliggende områder. Tvert i mot, på nærliggende veier ble antallet trafikkskadde redusert med åtte prosent i samme periode.

En rekke studier har fastslått at å senke farten og redusere mengden trafikk er en effektiv måte å begrense antallet mennesker som skades i trafikken. I soner med fartsgrense på 30 km i timen brukes gjerne fartsdumper, innsnevringer i veien og opphøyde felt i veien for fysisk å sørge for at fartsgrensen blir overholdt. Disse sonene i London har blitt etablert i løpet av de siste 15 årene, skriver forfatterne.

Gjelder storbyer i hele verden

Denne studien viser tydelig hvor god effekt det gir å sette ned fartsgrensen til 30 kilometer i timen i byer og tettbygde strøk. Dette gjelder ikke bare store byer i Storbritannia, men storbyer i hele verden. Tiltak for å bedre trafikksikkerheten ytterligere, kan være at det også tas grep som retter seg mot risikoen ved større veier, påpeker forfatterne.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Grundy C, Steinbach R, Edwards P, Green J, Armstrong B, Wilkinson P.. Effect of 20 mph traffic speed zones on road injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series analysis. BMJ 2009; 339:b4469: . www.bmj.com