Informasjon

Generelle råd om bruk av legemidler

Medisiner kan helbrede, lindre eller forebygge sykdom hvis de blir tatt på riktig måte. Feil bruk av medisin kan hindre den i å virke skikkelig, og i enkelte tilfeller kan den gjøre deg dårligere.

Hvorfor råd om bruk av legemidler?

Medisiner kan helbrede, lindre eller forebygge sykdom hvis de blir tatt på riktig måte. Feil bruk av medisin kan hindre den i å virke skikkelig, og i enkelte tilfeller kan den gjøre deg dårligere. Det kan derfor være nyttig med noen generelle råd om hvordan du skal bruke medisiner, slik at du kan få hjelp av de medikamenter som finnes tilgjengelig.

Hva bør jeg vite om medisinen jeg tar?

Har du spørsmål om den medisinen du tar, bør du spørre legen din. Han eller hun har de beste forutsetninger for å gi deg det svaret du behøver, fordi din faste lege kjenner deg og sykdommen din, og har kunnskap om medisinen.

Følgende er en liste over momenter det kan være nyttig å vite noe om:

 • Hvordan virker medisinen?
 • Når og hvordan skal jeg ta medisinen?
 • Hvilke bivirkninger kan jeg få av medisinen, og hvordan skal jeg eventuelt forholde meg til disse?
 • Er det mulig at medisinen min vil påvirkes av annen behandling, mat eller drikke?
 • Finnes det spesielle ting jeg skal unngå når jeg står på medisinen?
 • Hva skal jeg gjøre hvis jeg glemmer å ta medisinen?
 • Hvordan vet jeg at medisinen virker?
 • Hvor lenge skal jeg ta medisinen?

Hvordan kan jeg huske å ta medisinen min?

Når man bruker medisiner, og spesielt hvis man må bruke flere typer, kan det være vanskelig å huske å ta medisinen. Følgende kan hjelpe deg til å huske:

 • Ta medisinen til samme tid hver dag
 • Oppbevar pakningen på et sted du ser den
 • Få andre til å hjelpe deg til å huske å ta medisinen

Hva om jeg ikke synes medisinene virker?

Alle medisiner trenger en viss tid i kroppen for å begynne å virke. Tiden før effekt oppnås, varierer mellom ulike medisiner. Samtidig kan det ta litt tid før du i samarbeid med din lege finner riktig medikament og dose for deg.

I den fasen hvor du tar medisiner uten at du føler at de virker, kan det være vanskelig å fortsette å ta dem. Det er da viktig at du ikke slutter med behandlingen, uten at du har snakket med legen din først. Du kan gjerne spørre om hvor lang tid det tar før effekten av behandlingen inntrer.

Noen retningslinjer for medisinbruk

 • Les bruksanvisningen godt
 • Ta medisinen akkurat slik legen din har bedt deg om
 • Hvis du behandles av flere leger samtidig, må du opplyse legen om hvilke medisiner du står på
 • Hvis du tar flere medisiner, kan du gjerne ordne en liste over når, hvor mye og hvordan du skal ta dem
 • Sørg for at familien eller vedkommende du bor sammen med, vet hvilken medisin du tar og når du skal ta den
 • Ikke kombiner medisiner som du har fått på resept, med medisiner du kjøper reseptfritt i apoteket, uten at du har snakket med legen om det først
 • Ikke gjør endringer i dose eller tidspunkt for inntak uten å ha snakket med legen om det først
 • Ikke benytt andres medisiner selv om du har lignende problemer som dem
 • Ikke bruk medisiner som er utgått på dato
 • Oppbevar medisinene slik de skal (står på esken/glasset)
 • Gjør deg kjent med medisinene som beskrevet under "Hva bør jeg vite om…."
 • Ta kontakt med legen hvis virkningen uteblir eller du merker ubehagelige bivirkninger

Vil du vite mer?