Nyhetsartikkel

Legemidler med svart trekant

Legemidler med svart trekant i pakningsvedlegget er nye legemidler som er under særlig overvåkning. Dette betyr dog ikke at disse legemidlene har flere bivirkninger enn andre legemidler har.

Ifølge RELIS vil det i løpet av høsten 2013 dukke opp svarte trekanter i pakningsvedleggene til enkelte medisiner. Dette er for å øke oppmerksomheten rundt legemidler på den nye felles europeiske overvåkningslisten, skriver de.

Både helsepersonell og pasienter blir oppfordret spesielt til å melde mistenkte bivirkninger ved disse legemidlene.

Sjeldne bivirkninger

At disse legemidlene er under særlig overvåkning, betyr ikke at de gir flere bivirkninger enn andre legemidler. Det betyr at det er mindre kunnskap om nye legemidler som kommer på markedet. Dette gjelder særlig sjeldne bivirkninger, som nesten aldri oppdages før legemidlet er brukt av en stor gruppe pasienter. I tillegg gjelder det gjerne bivirkninger som oppstår hos pasienter med spesielle sykdommer, eller pasienter som bruker flere legemidler.