Nyhetsartikkel

Legetrykk eller kontortrykk - blir blodtrykket kunstig høyt på legekontoret?

Enkelte mennesker med normalt blodtrykk får forhøyet trykk hvis det måles hos legen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Høyt blodtrykk (hypertensjon) betyr at trykket i kroppens pulsårer er høyere enn det som defineres som normalt. Høyt blodtrykk regnes ikke som en sykdom i seg selv, men er en belastende faktor for hjertet, og medfører en risiko på lang sikt for utvikling av blant annet hjerneslag og hjerteinfarkt.

Det finnes flere måter å måle blodtrykket på. Mest utbredt er manuelle og automatiske målinger. Blodtrykket måles oftest i armene, men iblant måles det i bena.

Stress og angst kan øke blodtrykket vesentlig hos enkelte. Disse kan ha et svært høyt blodtrykk under undersøkelsen, selv om det vanligvis er normalt. Dette kalles ofte "kontorblodtrykk" eller "legetrykk" ettersom det oppstår på legekontoret. På engelsk går fenomenet under navnet "white-coat hypertension".

Legetrykk og risiko

En studie publisert i tidsskriftet Hypertension konkluderer med at mellom 15 og 30 prosent av personer med høyt blodtrykk på legekontoret kan bli påvirket av at blodtrykket måles nettopp på legekontoret. 

Men selv om det er legekontoret i seg selv, og det stresset det fører med seg, som er årsaken til høyt blodtrykk, spekuleres det i om høyt "legetrykk" kan henge sammen med de utfordringene normalt høyt blodtrykk fører med seg. 

En studie publisert i Journal of the American College of Cardiology viser at folk som har høyt "legetrykk" eller "kontortrykk" i større grad enn andre med normalt blodtrykk har hjerte og kar problemer.

Personer med "kontorblodtrykk" kan få med seg et blodtrykksapparat og gjøre målinger selv under trygge omstendigheter hjemme. I økende grad gjøres det nå 24-timers automatiske målinger av blodtrykket for å få mest mulig korrekte målinger. Dette foregår ved at et blodtrykkapparat er koblet til armen og automatisk foretar målinger gjennom et helt døgn.

Les mer om 24-timers måling her

Best med 24-timers måling

En studie publisert i New England Journal of Medicine i april 2018 konkluderer med at 24-timers blodtrykksmåinger er den mest nøyaktige måten å måle blodtrykk på - selv om det å utføre en standard blodtrykkstest hos legen heller ikke er unyttig.

Resultatene fra studien viser også at personer med høyt "kontorblodtrykk" har høyere risiko for død sammenlignet med de som har normalt blodtrykk.

Les om studien i New England Journal of Medicine her.

Kilder

Referanser

  1. Tientcheu D, Ayers C, et.al Target Organ Complications and Cardiovascular Events Associated With Masked Hypertension and White-Coat Hypertension: Analysis From the Dallas Heart Study. Journal of the American College of Cardiology .
  2. Franklin S, Thijs L, et.al. White-Coat Hypertension. Hypertension 2013.
  3. Banegas J, Ruilope L, et.al . Relationship between Clinic and Ambulatory Blood-Pressure Measurements and Mortality. N Engl J Med 2018.