Nyhetsartikkel

Lever seks år lenger i dag enn i 1990

Siden 1990 er forventet levetid for verdens befolkning økt med omtrent seks år.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Over hele verden lever mennesker lenger enn for to tiår siden. Årsaken er at færre dør av blant annet hjerte-karsykdommer i vestlige land, mens barnedødeligheten er mindre i lavinntektsland.

Jenter som er født i 2013, kan regne med å leve i nesten 7 år lenger enn jenter født i 1990. For guttene er tallet 5,8 år.

Det viser data fra prosjektet Global Burden of Disease (GBD). Resultatene skal ifølge en nyhetsmelding fra Sahlgrenska Akademi nå publiseres i the Lancet.

Årsaken til at vi lever lenger, er flere framsteg i helsetilstanden for verdens befolkning.

– Det er gledelig at forventet levealder øker i verden, men vi skal være klar over at det er store regionale forskjeller. For eksempel er fremgangen i Afrika sør for Sahara små, sier Lars Barregård, professor ved det svenske Sahlgrenska Akademi i en nyhetsmelding på universitetet sine nettsider. Barregård har bidratt med data til studien.

I tillegg til den positive trenden om dødsårsaker og sykelighet, har det også skjedd en positiv utvikling når det kommer til risikofaktorer. Problemer med å skaffe rent drikkevann er blitt mindre i store deler av verden.

Det er noen land som skiller seg mer ut enn andre. I for eksempel Rwanda, Etiopia, Nepal, Niger, Maldivene, Øst-Timor og Iran har den forventede levealderen økt med mer enn 12 år for begge kjønn.

Det internasjonale GBD-prosjektet publiserte sine første resultater i 1993 på oppdrag av Verdensbanken og har siden vært sentral i Verdens helseorganisasjon (WHO).