Nyhetsartikkel

Liten nytte av helsesjekk?

Kan en generell helsesjekk gjøre mer skade enn nytte, hvis du ellers er frisk?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En generell helsesjekk av voksne uten risikofaktorer eller symptomer på sykdom (generell screening) fører verken til redusert sykelighet eller dødelighet. Dette konkluderer forfatterne av en samlerapport (Cochrane-artikkel) som ble publisert i oktober 2012.

Videre skriver de at en slik sjekk mangler klare fordeler, og den kan føre til skade. Blant skadene de nevner er diagnoser på sykdommer som aldri ville gitt symptomer, sykdom eller død; psykisk belastning på grunn av økt bekymring for sykdom (som de ikke har eller som er uten betydning) og risiko for unødvendig behandling.

Nytt fenomen

Studien dokumenterte ingen skader, men forfatterne påpeker at medisinsk inngripen kan føre til skade, mens man ikke er sikre på fordelene ved screening.

Helsesjekk av friske personer er et nytt fenomen som er blitt stadig vanligere over de siste tiårene. Medisinens utvikling og nye diagnostiske metoder har ført til økte forventninger om at mange sykdommer kan forebygges eller bli oppdaget før det oppstår uopprettelig skade. Studier som denne metaanalysen fra Cochrane, antyder at forventningene ikke blir møtt.

Stor studie

Forfatterne hadde sett på totalt 16 studier. 14 av disse hadde utfallsdata klare til analyse, og et totalt deltagertall på 182.880.

Studiene var randomiserte studier som sammenlignet helsesjekk med ingen helsesjekk, hos voksne som var uten noen kjent sykdom, og som ikke hadde spesielle risikofaktorer. De ulike studiene hadde sett på dødelighet generelt og dødelighet av hjertekarsykdommer og kreft spesielt.

Forfatterne konkluderer med at det store antallet deltagere og dødsfall i studiene, lang oppfølgingstid og ingen reduksjon i dødsfall knyttet til hjertesykdom og kreft, tilsier at det er lite sannsynlig at det er fordeler knyttet til en generell helsesjekk.

Kilder

Referanser

  1. General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease, Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group onlinelibrary.wiley.com
  2. General Health Checks Unlikely to Benefit Patients - Medscape Medical News