Informasjon

Lite søvn gjør deg forkjølet

Lite søvn øker sjansen din for å bli forkjølet.

Søvnvaner kan være viktigere enn du tror.

En forskningsgruppe fra USA undersøkte sammenhengen mellom dine søvnvaner og kroppens evne til å forsvare seg mot forkjølelsesvirus. Resultatet av studien ble nylig publisert i legetidsskriftet Archives of Internal Medicine.

Fikk forkjølelse med nesedråper

Til sammen 153 friske kvinner og menn i alderen 21 til 55 år rapporterte sine søvnvaner over en to ukers periode. Hvor lenge deltakerne sov (søvnvarighet) og hvor stor del av tiden de brukte i senga til å sove (søvneffektivitet), ble registrert. I tillegg skulle de oppgi hvilke dager de følte seg uthvilte på og ikke.

Etter rapporteringen ble alle deltakerne puttet i karantene hver for seg. Så fikk de nesedråper med det såkalte rhinoviruset - det aller vanligste forkjølelsesviruset. Symptomer og tegn på sykdom ble notert fra dagen før de fikk påført viruset og til fem dager etter.

Svekker immunforsvaret

Det ble funnet betydelige sammenhenger mellom hvor søvn og forkjølelse. Deltakerne som var forkjølet eller hadde de kraftigste symptomene, var også de som sov minst. Deltakerne som sov under 7 timer hver natt, hadde tre ganger så høy risiko for å bli forkjølet enn de som sov 8 timer eller mer. Men det var ikke bare søvnmengden som gjorde utslag.

Sov effektivt!

Forskerne fant også ut at andelen av sengetid som du faktisk bruker til å sove, hadde en vesentlig betydning for immunforsvaret. Dersom din søvneffektivitet er under 92%, har du så mye som 5,5 ganger større sjanse for å få en forkjølelse enn de med 98% eller mer. Disse sammenhengende var uavhengige av befolkningsgruppe, årstid, kroppsmasse, sosial status og helserutiner, står det å lese i forskningsartikkelen.

Her får du gode søvnråd!

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Cohen S, Doyle WJ, Alper CM et al. Sleep Habits and Suspectibility to the Common Cold. Arch Intern Med: 2009; 169: 62-67.