Nyhetsartikkel

Lovende behandling av hvite pigmentflekker (vitiligo)

En ny behandling mot vitiligo - hvite pigmentflekker - har demonstrert gode resultater. Det viser en ny studie publisert i det medisinke tidsskriftet JAMA Dermatology.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vitiligo er en hudsykdom. Den kjennetegnes ved flekkvis utvikling av avgrensede, melkehvite områder i huden. Årsaken til dette er et bortfall av de cellene som produserer fargepigmentet melanin i overhuden og rundt hårrøttene. Vitiligo er verken smittsomt eller livstruende, og det finnes ingen kur mot tilstanden. Samtidig kan vitiligo føre til psykiske påkjenninger for de som lever med sykdommen.

Les også: Å leve med vitiligo

En vanlig behandling er lysterapi. Under denne behandlingen utsettes huden for UVA (langbølget) og UVB (kortbølget) lys. Dette skal bidra til at pigmentet kommer tilbake på de utsatte områdene.

En ny studie som nylig er publisert i tidsskriftet JAMA Dermatology, har sett på om en eksperimentell medisin som heter afamelanotid kan hjelpe vitiligo-pasienter - når den kombineres med lysbehandling.

Afamelanotid er et stoff som stimulerer produksjonen av melanin, og det skal sammen med lysbehandling gjenopprette hudens pigmentering mer effektivt enn annen behandling.

Studien er gjort ved Henry Ford Hospital i USA og finansiert av Clinuvel Pharmaceuticals

Gode resultater

Mellom en til to prosent av befolkningen har vitiligo, det vil si omtrent 50.000 personer i Norge. Mer enn 50 millioner mennesker verden over lever med vitiligo. Tilstanden er like hyppig blant kvinner som menn.

Den aktuelle studien fra Henry Ford Hospital inkluderte 55 menn og kvinner som hadde vitiligo på mellom 15 og 50 prosent av kroppen. Alle deltagerne hadde mørkere hudtyper, og de ble tilfeldig delt inn i to grupper. En gruppe fikk lysterapi to til tre ganger i uken i seks måneder. Den andre gruppen fikk lysterapi pluss afamelanotid - en dose på 16 mg i fire månedlige behandlinger.

Afamelanotid kommer som en pellet (omtrent på størrelse med et riskorn), som blir satt inn under huden. Pelleten frigjør medisinen gradvis. Deltagerne i den kombinerte behandlingsgruppen fikk afamelanotid en gang i måneden, etter sin første måned av lysterapi. Forskerne undersøkte huden til deltagerne regelmessig, og brukte et scoringssystem for å se om huden bedret seg. Forskerne ga score etter hvordan hudområdene ble påvirket og etter mengde av pigment som forsvant.

Resultatene fra studien viser at legemiddelet gir gode resultater - når det brukes sammen med lysterapi. Pasienter som fikk kombinasjonsbehandling, oppnådde forbedringer på ansikt og armer etter 40 dager i forhold til 60 dager for pasienter som fikk kun lysbehandling.

Framtidas behandling?

Henry Lim er hovedforfatter bak studien. Han beskriver i en nyhetsmelding på universitetets nettsider funnene som et fornyet håp for pasienter med denne sykdommen. Kombinasjonsbehandlingen har vist seg å gi en hurtigere respons enn annen behandling. Han mener dette er framtidens behandling av vitiligo.

Ingen i studien fikk alvorlige bivirkninger. Men flere deltagere rapporterte om rødhet i huden etter behandlingen. Selv om resultatene fra studien er lovende, sier den ingen tind om langtidseffekten av behandlingen. Den sier heller ingen ting om afamelanotid hjelper på egen hånd - uten lysterapi.

Behandling med afamelanotid er helt nytt og er ennå ikke blitt godkjent for bruk, så denne kombinasjonsbehandlingen er ikke tilgjengelig i dag. Sliter du ned vitiligo, er det lysterapi som i flere år har vært benyttet som førstevalgsbehandling, men økt kreftfare gjør at man er langt mer tilbakeholden med slik behandling i dag. Smalspektret kortbølget ultrafiolett lys (UV-B) er blitt introdusert som en mulig terapiform ved generalisert vitiligo, men erfaringer ved Hudavdelingen, Rikshospitalet, viser at omtrent halvparten av pasientene mister deler eller alt pigmentet de fikk tilbake under behandlingen, innen to år etter avsluttet behandling.

Lokalbehandling med kortison forsøkes av mange, og denne behandlingen er mest effektiv på ferske flekker, og flekker som brer seg.

Les mer om behandling av vitiligo her.

Kilder

Referanser

  1. Lim H, Grimes P, et.al. Afamelanotide and Narrowband UV-B Phototherapy for the Treatment of Vitiligo. JAMA Dermatol. DOI:10.1001/jamadermatol.2014.1875 DOI