Nyhetsartikkel

Luftforurensning fra bremsestøv kan være like skadelig som dieseleksos

Metallpartikler fra slitasje av bremseklosser kan forårsake betennelse og redusere immuncellenes evne til å drepe bakterier.

Temaside om Korona

Dette ifølge en pressemelding som ble publisert på nettsidene til Medical Research Council (MRC) i januar 20201. Studien var finansiert av MRC og er publisert i tidsskriftet Metallomics.

Funnene tyder på at forurensning fra bremsestøv kan bidra til økt mottakelighet for luftveisinfeksjoner og andre negative effekter på luftveiene.

Flere kilder enn eksos

Det er anslått at bare syv prosent av fin partikkelmaterieforurensning fra trafikken kommer fra eksosrøret. Resten kommer fra andre kilder som dekk-, clutch- og bremseslitasje, og oppvirvlet veistøv. Bremsestøv utgjør omtrent 20 prosent av fint partikkelmaterieforurensning fra trafikken, altså nær tre ganger så mye som fra eksos.
Disse partiklene er så små at de kan inhaleres til de dypeste områdene av lungene.

Det meste av forskning på luftforurensning fra trafikken har sett på effekten av partikler fra eksos fra dieselbiler.

Forskeren som ledet den aktuelle studien, Dr. Ian Mudway, sier i en uttalelse til MRC at fokuset på utslipp fra dieseleksos er fullstendig berettiget, men at det er viktig å ikke glemme hvor viktig andre deler er – som metall fra mekanisk slitasje. 

Undersøkte metallpartikler

Tidligere forskning som har sett på økt forekomst av lungebetennelse hos sveisere og støperiarbeidere, har vist at små partikler som er rike på metalldeler, kan redusere immunforsvarets evne til å håndtere bakterieinfeksjoner. Ettersom bremsestøv inneholder mye metall, ville forskerne undersøke om metallpartikler i bremsestøv hadde samme effekt.

Studien ble utført i et laboratorium.

Forskerne samlet støv fra en fabrikk der mange ulike typer bremseklosser ble testet. I laboratoriet dyrket de makrofager. Makrofager er immunceller som er i frontlinjen av forsvaret av lungene. De dreper bakterier ved å fortære dem. Når makrofagene ble utsatt for partikler fra henholdsvis bremsestøv og dieseleksos, reduserte begge disse forurensningskildene makrofagenes evne til å ødelegge bakterier.

Les også: Immunsystemet

Forskerne tilsatte kjemikalier som kan knytte seg til metallioner og stoppe dem fra å reagere og forårsake skade. Dette forhindret de negative effektene, og antydet at det er metalldelene i partikkelstøvet som ga den skadelige effekten.

Bekymret

I en av uttalelsene til MRC, sier forskerne at de er bekymret for at bremsestøv kan bidra til det de refererer til som «London throat» - langvarig hoste og forkjølelse, og mer alvorlige infeksjoner som lungebetennelse og bronkitt.

I eksperimenter der forskerne ga immuncellene hvile fra forurensningen, så de at cellene raskt gjenvant evnen til å ta opp bakterier når bremsestøvet ble fjernet.

Det er behov for flere studier for at man fullt ut skal forstå hvordan partikler fra bremsestøv kan bidra til nedsatt helse.

Kilder

Referanser

  1. Medical Research Council: Air pollution from brake dust may have same harmful effects on immune cells as diesel exhaust mrc.ukri.org