Nyhetsartikkel

Luftforurensning koblet til høyt blodtrykk

En metaanalyse publisert i tidsskriftet Hypertension konkluderer med at luftforurensning kan kobles til høyt blodtrykk.

- I vår analyse oppdaget vi en betydelig risiko for å utvikle høyt blodtrykk som følge av eksponering for luftforurensning," sier Tao Liu, en av forfatterne bak den kinesiske studien i en nyhetsmelding på nettsidene til American Heart Association.

Les også: Helsefarer ved luftforurensning

- Folk bør begrense sin eksponering på dager med mye luftforurensning, spesielt gjelder det folk med høyt blodtrykk. Selv kortvarig eksponering kan forverre tilstanden, sier hun.

Metaanalysen inkluderer 17 studier som omhandler luftforurensning og høyt blodtrykk. Over 80 000 mennesker med høyt blodtrykk og mer enn 220 000 uten høyt blodtrykk var involvert i studien.

Forskerne fant ut at kortvarig eksponering for svoveldioksid fra forbrenning av fossilt brensel og partikler som støv og skitt i luften, var forbundet med større risiko for høyt blodtrykk. Det samme gjaldt langvarig eksponering for nitrogendioksid fra kraftverk og eksos fra kjøretøy.

Les også: - Klimaendringer vil gi større helseproblemer enn tobakk

Kortvarig eksponering for ozon og karbonmonoksid ble ikke knyttet til høyt blodtrykk.

Luftforurensning

Forfatterne skriver at luftforurensning kan føre til betennelse og oksidativt stress, som igjen kan føre til endringer i blodårene.

Gaetano Santulli ved Columbia University Medical Center i New York er ikke involvert i studien, men sier til Reuters Health at man ikke kan konkludere sikkert med at det er en sammenheng mellom luftforurensning og hypertensjon. Men at man må huske tilbake til den gang man oppdaget sammenhengen mellom tobakksrøyk og kreft.

Les også: Klimaendringer - et folkehelseproblem

Santulli sier at det først og fremst er det å slutte å røyke, spise sunt, redusere inntaket av salt og sukker, redusere kronisk stress og trene regelmessig som kan bidra til å redusere risikoen for høyt blodtrykk.

Kilder

Referanser

  1. www.reuters.com
  2. Cai Y, Zhang B, et.al. Associations of Short-Term and Long-Term Exposure to Ambient Air Pollutants With Hypertension. Hypertension 2016. DOI:10.1161/HYPERTENSIONAHA.116.07218 DOI