Nyhetsartikkel

Luftforurensning og risiko for demens

Mennesker som utsettes for mye luftforurensning, har større risiko for å utvikle demens. Det konkluderer en studie publisert i BMJ Open.

Temaside om Korona

Det blir stadig flere eldre i verden, og dermed øker også forekomsten av demens. Forskning som prøver å finne mulige årsaker til demens - og måter å redusere sykdomsrisikoen på - blir derfor viktig.

Vi vet fra før at alder, genetikk, vekt, blodtrykk, røyking, mosjon og alkoholforbruk kan være med på å påvirke demensrisiko.

En studie publisert i BMJ Open1 har undersøkt om også luftforurensning kan påvirke denne risikoen.

Undersøkelse ble utført på mennesker mellom 50 og 79 år i London, og 140 000 personer var inkludert i studien. Nivåer av forurensing ble målt i nærheten av hjemmene til deltagerne i 2004. De ble deretter fulgt opp i perioden 2005 til 2013.

Under oppfølgingsperioden fikk 1,7 prosent av deltagerne demens.

Økt risiko med mye forurensning

Resultatene viste at deltagerne som bor i områder i London der det ble målt høyest nivåer av nitrogendioksid (et biprodukt av trafikkutslipp), hadde økt sjanse for å få demens, sammenlignet med dem som bor i områder med lavest nivå.

Forskerne beregnet det slik at hvis alle deltagerne i studien ble utsatt for samme nivåer av nitrogendioksid som de i de minst forurensede områdene, ville rundt 7 prosent av demenstilfellene vært unngått eller forsinket.

Studien var en retrospektiv kohortstudie - en observasjonsstudie som ikke kan bevise at det er forurensningen i seg selv som fører til økt demensrisiko. 

Men da forskerne beregnet riskoen, tok de hensyn til faktorer som alder, kjønn, 
røyking. KMI, hjertesykdom og diabetes. 

Demensgåten

Forskerne skriver innledningsvis i sin rapport at mens luftforurensning er en veletablert risikofaktor for kardiovaskulær sykdom, er det gjort lite studier på risikoen forbundet med demens.

De skriver også at det å knytte eksponering av luftforurensning til utvikling av demens, spesielt Alzheimers sykdom, reiser mange spørsmål: Årsaken til demenssykdommen er fortsatt stort sett ukjent og mange faktorer kan spille inn. De skriver at giftstoffer fra luftforurensning kan nå hjernen, men hvordan de påvirker, kan man bare spekulere i.

Videre minner forfatterne om at luftforurensning fra trafikk har vært knyttet til dårligere kognitiv utvikling hos små barn. 

Kilder

Referanser

  1. Carey IM, Anderson HR, et.al. l. Are noise and air pollution related to the incidence of dementia? A cohort study in London, England. BMJ Open 2018. bmjopen.bmj.com
  2. https://www.nhs.uk/news/neurology/air-pollution-linked-to-dementia-risk/