Informasjon

Et lykkelig ekteskap er godt for hjertet

Et lykkelig ekteskap, en god jobb, og et liv uten stress kan få forandringer ved koronarsykdom hos kvinner til å gå tilbake.

Temaside om Korona

I følge en artikkel i den svenske Läkartidningen viser en svensk studie at et lykkelig ekteskap, en god jobb, og et liv uten stress førte til at koronarsykdomsforandringer hos kvinner over 55 år gikk tilbake. Samtidig viser studien at hjertesyke kvinner som lever i et følelsesmessig stressende parforhold, har tre ganger så høy risiko for nye hjertehendelser som kvinner som ikke har noe stress i livet sitt.

Familiestress farligst

Studien viste også at det var familien, og ikke jobben som var den farligste og viktigste stresskilden i livet til kvinnene. En kombinasjon av familiestress og jobbstress ga det klart verste utfallet - det nesten seksdoblet risikoen for tilbakefall. Og i takt med økningen av mengden stress, økte fortettningen av innsnevringene.

106 kvinner deltok i studien

De som raskest fikk en hurtig utvikling av koronarsykdommen i løpet av tre år, var oftere røykere, hadde høyt kolesterol og et stillesittende liv.

106 kvinner som hadde vært utsatt for akutt koronarsykdom, med en snittalder på 56 år, deltok i studien.

Vil du vite mer?