Nyhetsartikkel

Må penicillin tas utenom måltid?

I 2009 ble det publisert en artikkel i Tidsskrift for den Norske Legeforening1 som argumenterte for at penicillin med fordel kan tas sammen med måltid. I Felleskatalogen står det at penicillin bør tas utenom måltid.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Den samme informasjonen får du sannsynligvis på apoteket og i pakningsvedlegget når du henter ut medisin (virker best dersom du tar tablettene på tom mage, helst 1/2 time før eller 2 timer etter et måltid).

Hvorfor anbefale å ta penicillin utenom måltid?

Kroppen tar opp medisiner på forskjellige måter fra magesekk eller tarm. Noen medisiner skal virke i tarmen og skal ikke tas opp. Andre medisiner tas opp direkte fra magesekken, men de fleste medisiner tas opp fra tynntarm til blodbanen.

Man har sett i forsøk, at penicillin tas opp best på tom mage. Når penicillin tas på tom mage, går ca 70% av medisinen over i blodbanen (det er kun denne andelen av medisin som kan virke på bakterieinfeksjonen). Når penicillin tas sammen med mat, stiger blodnivået av medisin raskt, men ikke like høyt som dersom du tar penicillinet på tom mage. Tar du penicillin en time etter måltid, vil blodnivået stige langsomt og nivået blir enda lavere.

Hvordan virker penicillin?

Penicillin dreper bakterier ved å ødelegge bakterienes cellevegg. Det er mulig å måle hvor mye penicillin som er nødvendig for å drepe bakterier. Dersom blodnivået er over denne verdien, vil bakteriene dø. Det hjelper lite å gi mer medisin for å få enda høyere verdier i blodet (det blir som å fylle på ekstra vann i en bøtte som allerede er full).

For å bekjempe infeksjoner, er det viktigste at penicillinnivået i blodet er over en grenseverdi lengst mulig. Straks kroppen har startet opptaket av penicillin fra tarmen, begynner den også å skille ut medisin. Etter noen timer, er all medisinen ute av blodet og bakteriene kan begynne å dele seg og bli flere igjen.

Når man tar en vanlig voksendose med penicillin, vil blodnivået stige til mer en 100 ganger den nødvendige grenseverdien for å drepe bakterier. Selv om kroppen klarer å ta opp bare halvparten så mye (fordi du tar penicillin sammen med mat), vil fortsatt blodnivået bli mer enn 50 ganger høyere enn det som strengt talt er nødvendig.

Hvordan skal du ta penicillin?

Med dagens kunnskap, er det viktigere at man faktisk tar penicillin regelmessig enn at man tar det utenom måltid. Normale doser gir nok medisin i blodet til å drepe bakterier selv om man tar penicillin sammen med et måltid. For at penicillin skal ha god effekt, er det viktig at man tar det ofte nok slik at kroppen ikke får tid til å kvitte seg med all medisinen mellom hver gang man tar en ny dose. Dersom man skal passe på å ta penicillin utenom måltid, er det mye lettere at man glemmer en dose eller at det går for lang tid mellom dem.

Med vanlige infeksjoner og vanlig dosering av medisin, har det ingen betydning om du tar penicillin på tom mage eller sammen med et måltid. Dersom du får til å ta penicillin 4 ganger om dagen, er dette bedre enn 3 ganger om dagen.

Hva med andre medisiner?

Medisiner påvirkes i forskjellig grad av matinntak. Enkelte medisiner virker best når de tas sammen med mat og skal ikke tas på tom mage. Anbefalingene du har fått her, gjelder for penicillin. Noen typer antibiotika slik som amoxicillin og pivmecillinam (Selexid®) påvirkes ikke av matinntak. Du bør uansett følge rådene du får fra din behandlende lege, men dersom du er usikker, kan du jo spørre om legen har lest denne artikkelen.

Kilder

Referanser

  1. Westin AA, Walstad RA, Spigset O. Må penicillin tas utenom måltider? Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 2610-12. Tidsskrift for Den norske legeforening