Nyhetsartikkel

Mange av dagens 90-åringer lever godt

Dagens 90-åringer har bedre mental yteevne enn noen gang før, viser dansk forskning.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi får stadig flere eldre over 90 år. Nå viser ny, dansk forskning som nylig ble publisert i tidsskriftet The Lancet, at mennesker over 90 år også får det stadig bedre.

Studien er stor og inkluderer samtlige dansker født i 1905, på det tidspunkt de var 93 år gamle. Og samtlige dansker født i 1915, da de var 95 år gamle. Årsaken til at forskerne ventet i to år med å studere 1915-kullet, var at det var så mange 93-åringer sammenlignet med den første gruppen.

Forskerne fant ut at mentalt får svært gamle mennesker det stadig bedre.

Til tross for at 1915-kullet var to år eldre da de ble vurdert enn 1905-kullet, scoret de betydelig bedre enn 1905-kullet på de kognitive testene og testene som gjaldt daglige gjøremål. Forskerne mener dette tyder på at stadig flere eldre lever med bedre generell funksjon.

- Vi kunne ikke se forskjell på muskelstyrken, men eldre født i 1915 var intellektuelt vesentlig mer velfungerende enn årgang 1905 i samme alder. De klarte seg også bedre i hverdagen, og dette skyldtes trolig både bedre intellektuelle evner, og at vi er blitt bedre til å skape gode forhold for de eldre, sier Kaare Christensen i en pressemelding fra universitetet. Han er professor i epidemiologi ved Syddansk universitet og forfatteren bak studien.

Les også: Du blir aldri for gammel til å trene

Ingen forskjeller mellom kjønn

De som deltok i undersøkelsen, utførte en rekke fysiske og kognitive tester, blandt annet ble de intervjuet om hverdagen, de fikk målt muskelstyrke, de ble testet på tegn på depresjon og de ble også spurt om hvor godt de selv syntes de hadde det.

I tillegg til at menn og kvinner født i 1915 gjorde det best på intellektuelle tester og i tester der de undersøkte hvor godt de gjennomførte aktiviteter i dagliglivet, hadde de også størst gangfart.

Sjansen for å nå 93 års alder var 28 prosent høyere i gruppen født i 1915 sammenlignet med gruppen født i 1905. Og sjansen for å nå 95 års alder var 32 prosent høyere i gruppen født i 1915 sammenlignet med gruppen født i 1905.

Forskjellene mellom de to gruppene forble de samme når det ble justert for folks utdanningsnivå.

Les også: Går det an å forebygge demens?

Det var det ingen forskjell i tegn på depresjoner mellom gruppene eller mellom menn og kvinner.

Les også: Aktive eldre lever lengre

Færre problemer knyttet til eldre

Forskerne mener at hvis denne utviklingen fortsetter, kan de utfordringene, problemene og det omsorgsbehovet man har forventet at svært gamle mennekser må ha, ikke blir så stort.

- Det er bra at vi blir eldre, men mange har fryktet at de som lever lengst, vil bli svært svake. Nå viser det seg at de eldre klarer seg bedre, og kanskje overvurderer vi behovet for pleie i framtiden, sier han.

Les også: God form - over 50 år

Kilder

Referanser

  1. Christensen K, Thinggard M, et.al. Physical and cognitive functioning of people older than 90 years: a comparison of two Danish cohorts born 10 years apart. The Lancet 2013.