Nyhetsartikkel

Mange med diabetes må fornye førerkortet

Mange med diabetes type 2 som bruker blodsukkersenkende legemiddel, må fornye førerkortet innen nyttår.

Dette gjelder de som har førerkort i lette klasser med mer enn fem års gyldighet fra utstedelsen.

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding 12. oktober 20221.

Det er kun de som bruker blodsukkersenkende legemiddel, som for eksempel Metformin, som må fornye førerkortet.

Du trenger ikke å fornye førerkortet hvis du har:

  • Kostregulert diabetes
  • Diabetes type 2, inntil fem års gyldighet på førerkortet, og ikke bruker blodsukkersenkende legemidler
  • Diabetes type 1, bruker legemiddel som kan gi lavt blodsukker (for eksempel insulin) og allerede har begrensninger i gyldigheten på førerkortet

Bakgrunn

Bakgrunnen for endringen er krav fra EUs førerkortdirektiv som medfører at personer som bruker blodsukkersenkende medisiner, må følges opp av lege med jevne mellomrom.

Helseattesten må være Statens vegvesen i hende innen 1. januar 2023.

De anbefaler at man oppsøker lege for å få helseattest i god tid før fristen. Helseattesten kan du sende i posten til din lokale trafikkstasjon. Når den er mottatt, vil du få en melding fra Statens vegvesen på SMS og e-post, og kan deretter bestille nytt førerkort på vegvesen.no.

 

Kilder

Referanser

  1. Statens vegvesen: Mange diabetespasienter må fornye førerkortet innen nyttår www.vegvesen.no