Nyhetsartikkel

Medisiner kan føre til fall blandt eldre

Mange av de mest vanlige medisinene som eldre mennesker bruker, øker risikoen for fall.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det viser en studie publisert i The European Journal of Public Health i juli 2014. Fall er en stor årsak til uførhet og død blant eldre mennesker, og forskerne bak studien mistenkte at reseptbelagte medisiner spiller en viktig rolle i fallskader. Resultatene viser at halvparten av de 20 mest vanlige medisinene brukt av eldre, øker risikoen for fall.

Smertestillende og antidepressiva var sterkest knyttet til denne økte risikoen. Det skriver Reuters Health.

I denne studien, som er gjennomført ved Karolinska Institutet i Sverige, analyserte forskerne data fra nesten syv millioner svensker over 65 år og identifiserte 64 399 tilfeller av fallskader som førte til sykehusinnleggelse.

Jette Möller fra Karolinska Instituttet ledet studien. Hun sier til Reuters Health at forskerne la mest vekt på de legemidlene som påvirker sentralnervesystemet, som hypnotika, sedativa, analgetika og antidepressiva.

Les også: Forebygging av fallulykker

Doblet risiko

Omtrent en av tre av alle over 65 år har minst én fallepisode pr år, og av dem som faller er halvparten utsatt for gjentatte fall. Kvinner faller oftere enn menn. I omtrent fem prosent av tilfellene ender fallet i et brudd, vanligvis i håndleddet, hoften eller i ryggen.

Les mer i artikkelen : Fall og fallskader blant eldre

Årsaken til at eldre mennesker tar enkelte medisiner kan i seg selv øke sjansen for å falle, men forskerne mener likevel at koblingen mellom medisiner og fallskader bør tas med i betraktningen når leger skriver ut disse legemidlene. Sett i lys av den voksende befolkningen av eldre, blir dette et særlig aktuelt tema.

Etter å ha justert for antall medisiner den enkelte tok, fant forskerne ut at menn og kvinner som tok opioide smertestillende (i morfingruppen) og menn som tok antidepressiva, hadde mer enn dobbelt så stor sjanse for å skade seg i et fall som eldre som ikke brukte disse medisinene. Kvinner som tok antidepressiva, hadde 75 prosent større sannsynlighet for å skade seg i fall.

Medisiner mot magesår og brystbrann, kalsium, vitamin B12 og noen ikke-opioide smertestillende medisiner ble også knyttet til en 15 til 75 prosent større risiko for fallskader. Østrogener og visse hjertemedisiner ble ikke knyttet til fallskader.

- Ingen av de medisinene som påvirker hjerte- og karsystemet har en slik effekt, sier Möller. Tvert imot virket det som om disse medikamentene ga en viss beskyttelse mot fall. Det eneste unntaket var diuretika (vanndrivende) gitt i høye doser.

Les også: Sovemedisin øker risikoen for fall

Mer oppmerksomhet mot symptomene

Studien kan ikke bevise at det er medisinene i seg selv som er årsaken til fallene. Og for legemidler som ikke tidligere er knyttet til fallskader - som blant annet medikamenter for magesår og vitamin B12 - mener forskerne det er andre årsaker, som lidelsene man tar medisinen mot, som fører til fallskadene.

Å skille mellom fall på grunn av ulike lidelser og de som er forårsaket av medisiner, kan være vanskelig, mener Johan Fastbom, professor ved Aging Research Center ved Karolinska Institutet.

Han anbefaler at man retter mer oppmerksomhet mot symptomer som er forårsaket av legemidler. Blant annet svimmelhet, tretthet, psykomotorisk svekkelse, muskelsvakhet og kognitiv svekkelse. Fastbom sier til Reuters Health at hvis eldre mennesker tar disse medisinene og opplever noen av disse symptomene - bør de vurdere om risikoen kan være større enn nytten. Han råder eldre mennesker som er bekymret for denne risikoen, om å spørre legen sin til råds.

I framtiden vil forskerne også sannsynlig vurdere de potensielle interaksjonene mellom medisinene, som også kan føre til at eldre faller oftere. Selv om mange medisiner kan forbedre kvaliteten på livet til eldre mennesker, mener også Möller at risikoen for å falle og bli alvorlig skadet må tas i betraktning.

- Pasienter bør være i stand til å ta informerte beslutninger om medisinene de tar. Fallskader er en alvorlig trussel mot helse og trivsel for eldre mennesker, og dette må bli anerkjent, sier hun.

Se også: Vurdering av fallrisiko hos eldre - sjekkliste

Kilder

Referanser

  1. Kuschel B, Laflamme L, et.al. The risk of fall injury in relation to commonly prescribed medications among older people—a Swedish case-control study. Eur J Public Health 2014. DOI:10.1093/eurpub/cku120 DOI
  2. www.reuters.com