Informasjon

Medisiner og mat

Mat som vi spiser, kan virke inn på kroppens opptak av medisiner vi bruker. Dette gjelder ikke bare medisiner som er skrevet ut av legen, men også kostholdsprodukter som man kjøper på egenhånd.

Hvordan kan maten påvirke medisinvirkningen?

Mat vi spiser kan virke inn på kroppens opptak av medisiner vi bruker. Dette gjelder ikke bare medisiner som er skrevet ut av legen, men også kostholdsprodukter som man kjøper på egenhånd. Dessuten, kosttilskudd kan virke inn på medisinene vi tar. Orienter deg derfor om hvilke forholdsregler du bør ta i forhold til de medisinene du bruker.

Hvordan kosten kan påvirke medisinene, varierer fra medikament til medikament. Opptaket av mange medisiner er avhengig av når de blir tatt i forhold til måltider. Slik informasjon følger med medisinene, og det er viktig at du overholder dette. I verste fall kan du risikere at medisinen virker dårlig dersom den blir tatt feil.

Legen vil kunne informere deg om hva som gjelder for den eller de medisinene du bruker. Spør dersom noe er uklart.

Huskeregler

  • Les informasjonen på medisinglasset eller resepten nøye. Har du spørsmål, spør på apoteket eller snakk med legen.
  • Les veiledningen og advarselen på pakningsvedlegget. Husk at medikamenter som ikke er på resept, også kan skape problemer.
  • Dersom medisinen skal svelges, bruk rikelig med vann.
  • Ikke bryt opp kapsler og lignende for å blande innholdet i maten, med mindre legen har sagt at du skal gjøre det. Mange av medikamentene vil da endre egenskaper.
  • Ikke bruk vitaminer i tillegg til medisinen, dersom ikke legen har sagt at dette er greit. En del medisiner kan endre virkning dersom vitaminer blir brukt.
  • Ikke bland medisiner i varme drikker. Varmen vil i mange tilfeller ødelegge virkestoffene i medisinen.
  • Ta aldri medisin sammen med alkohol!

Vil du vite mer?