Nyhetsartikkel

Menn som slår

Fellestrekkene blant menn som slår sine nærmeste, er enkle: De er menn. De slår. Hvem de er, hvorfor de bruker vold, og hvordan de bruker den varierer. Men ifølge Marius Råkil, direktør for stiftelsen Alternativ til Vold, finnes det behandling, og den hjelper.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Familien og ekteskapet skal være en trygg havn. Et rom hvor du finner trygghet, gjensidig respekt og kjærlighet. I noen familier og forhold kan slik kjærlighet virke som en utopi. Kjærligheten er der kanskje, men frykten og volden tar overhånd.

- Hvorfor slår noen menn sin kjæreste, kone eller samlivspartner? Det finnes det ikke noe entydig svar på. Bak volden finnes flere og sammensatte årsaksforhold. Mange menn som kommer til behandling ved Alternativ til Vold, tenker at volden er et resultat av at de mister kontrollen. Gjennom behandlingen erfarer de fleste at volden heller er knyttet til kontroll, eller et forsøk på å gjenopprette opplevelsen av kontroll etter at den føles tapt. At volden ikke handler om kontrolltap er ikke dermed det samme som at volden er planlagt og kalkulert på forhånd. Vi ser at volden er knyttet til avmakt, og tror at volden handler mer om å håndtere denne følelsen, enn om aggresjon, sier Marius Råkil. Han er psykologspesialist og direktør av stiftelsen Alternativ til Vold (ATV).

Råkil er også redaktør av boken ”Menns vold mot kvinner”, som ble publisert i 2002.

Det finnes ikke et klart og enkelt bilde av "den voldelige mannen", men det finnes flere fellestrekk som fagpersonene som jobber med dette, kjenner igjen.

- Det handler mye om hva slags selvbilde og selvoppfatning han har, om egne livserfaringer knyttet til vold - både i oppveksten og i voksen alder. Det handler også om kulturforskjeller. Da tenker jeg ikke bare på kulturforskjeller knyttet til at man har en annen etnisitet, men kulturen du har vokst opp med innad i familien, og i ditt miljø, sier Råkil.

Frykter ensomhet

Marius Råkil. Foto: Espen Tollefsen.
Marius Råkil. Foto: Espen Tollefsen.

Alternativ til Vold definerer vold slik: ”Vold er enhver maktmisbrukende handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å gjøre noe den vil".

Menn som bruker vold mot sine nærmeste, er veldig ulike - på alle måter. Både i forhold til sosial stilling, utdanning og økonomi.

Råkil minner om at det ikke bare er menn som slår. Noen ganger er det kvinnen som er voldsutøver i et forhold. Det er vanskelig å si hvor utbredt dette er, ettersom det finnes få studier som har sett på dette.

- Det finnes studier som argumenterer for at kvinner utøver like mye vold som menn, men ved fysisk vold som gir alvorlige skader, er menn i et klart overtall, sier Råkil.

- Hvorfor går ikke mannen, fremfor å slå?

- Det finnes sannsynligvis noe felles hos menn som slår, og hos kvinner som blir slått. Det handler om kjærlighet og tilknytning. Skammen rundt volden knytter dem også sammen. Noen menn vil heller bli i et forhold med mye problemer, enn å gå. De er redde for ensomheten. Når vi møter menn som slår, forklarer de ofte innledningsvis sin voldsbruk som en reaksjon på hva partneren sier og gjør. Gjennom dette legger han ansvaret for volden på partneren. Hans opplevelse kan da være at det er partneren som har et problem som det må gjøres noe med. Å legge skylden for volden på henne kan redusere hans ønske om, eller behov for, å gå ut av forholdet, sier Råkil.

Neste side