Nyhetsartikkel

Mikroplast i lungene

Forskere har funnet små plastpartikler som ikke er større enn sesamfrø, i lungene til mennesker. Dette tyder på at mennesker innånder mikroplast.

Studien er forhåndspublisert på nett i Science of Total Environment1. Papirutgaven av tidsskriftet kommer ut i juli 2022.

Tidligere studier har funnet mikroplast i lungevev hos døde mennesker. Dette er den første studien som har funnet det hos levende mennesler.

Les også: 

Fant 39 typer mikroplast

Forskerne samlet lungevev fra 13 personer som gjennomgikk en operasjon. Hos 11 av disse fant de mikroplast. Mikroplasten ble funnet i alle deler av lungene, men det var betydelig mer i de nedre delene av lungene enn i de midtre og øvre delene. Totalt ble det identifisert 39 typer mikroplast. De fant mest av polypropylen, som blir brukt til mange formål - deriblant husholdningsartikler og plastemballasje, og polyetylentereftalat (PET), som brukes i blant annet plastflasker og til syntetisk fiber i tekstiler og tepper.

I en uttalelse til Yale Environment 3602, sier en av forskerne at de ikke hadde forventet å finne størst mengde partikler i de nederste delene av lungene, eller partikler av den størrelsen de fant. Dette var overraskende fordi luftveiene er trangere i de nedre delene av lungene, og de hadde forventet at partikler av en slik størrelse ble filtrert ut eller stoppet før de nådde så langt ned.

Størst i områder med mye folk

Konsentrasjonen av luftbåren mikroplast er størst i områder som er tett befolket og har mye aktivitet, og særlig innendørs. Det er også rapportert luftveissymptomer og sykdom knyttet til luftbåren mikroplast innen enkelte bransjer.

I oppsummeringen av studien skriver forfatterne at resultatene støtter innånding som en måte å få mikroplast inn i menneskekroppen på. Karakteristikken av typer og nivå av mikroplast kan gi informasjon om realistiske forhold som kan brukes i laboratorieeksperimenter som tar sikre på å undersøke helseeffekten av innånding av mikroplast.

Kilder

Referanser

  1. Jenner LC, Rotchell JM, Bennett RT, Cowen M, Tentzens V, Sadofsky LR. Detection of microplastics in human lung tissue using μFTIR spectroscopy. Science of Total Environment 2022. www.sciencedirect.com
  2. Yale Environment 360: Microplastics Found In Lungs of People Undergoing Surgery e360.yale.edu