Nyhetsartikkel

Mindfulness og kognitiv terapi mot ryggsmerter

Behandling med mindfulness eller behandling med kognitiv terapi gir bedre effekt ved kronisk lave ryggsmerter enn vanlig behandling.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette ifølge en studie som ble publisert i JAMA i mars 20161. Forfatterne ønsket å sammenligne effektene av mindfulness, kognitiv terapi og vanlig behandling ved kronisk lave ryggsmerter.

Lave ryggsmerter er svært vanlige. I Norge skyldes ca. 15 prosent av alle langtidssykmeldinger lave ryggsmerter.

Les også: Lave ryggsmerter

Kognitiv terapi er anbefalt

Forfatterne bak studien viser til hvor utbredt lave ryggsmerter er, og skriver at det er behov for behandlinger med dokumentert effekt, lav risiko, og som er lett tilgjengelig. Psykososiale faktorer spiller en viktig rolle ved smerte og ledsagende fysisk og psykososialt funksjonstap. Kognitiv terapi har vist seg å være effektiv ved ulike kroniske smertetilstander og er anbefalt for personer med kroniske lave ryggsmerter. Ettersom det er begrenset tilgang på kognitiv terapi, ønsket forskerne å sammenligne effekten kognitiv terapi har på lave ryggsmerter, med effekten av mindfulness. Mindfulness blir stadig mer populært og tilgjengelig. Hvis det viser seg å ha god effekt ved lave ryggsmerter, kan det være et psykososialt behandlingsalternativ for mange med tilstanden. Bare en tidligere stor, randomisert kontrollert studie har sett på effekten av mindfulness ved kronisk lave ryggsmerter. I den studien var alle deltagerne eldre voksne. Forfatterne hadde på forhånd en hypotese om at mindfulness ville ha bedre effekt på lave ryggsmerter enn kognitiv terapi, ettersom mindfulness også involverer yoga.

Les også: Kognitiv terapi -hjelp til selvhjelp

Tre grupper

Studien var randomisert og blindet. Totalt deltok 342 voksne i alderen 20 til 70 år med kronisk lave ryggsmerter. Disse ble tilfeldig inndelt i tre like grupper, en som fikk behandling med mindfulness (trening i mindfulnessmeditasjon og yoga), en som fikk behandling med kognitiv terapi, og en som fikk vanlig behandling. Behandlingen ble gitt i åtte ukentlige to timers gruppetimer. Vanlig behandling vil si den behandlingen personen fikk forordnet av legen sin.

Forfatterne fant at 44 prosent av pasientene som fikk behandling med mindfulness følte at de opplevde klinisk meningsfull smertelindring etter 26 uker. 45 prosent av deltagerne som fikk kognitiv terapi (trening i å endre smerterelaterte tanker og atferd) opplevde klinisk meningsfull smertelindring etter 26 uker. Hos gruppen som fikk vanlig behandling, opplevde 27 prosent slik smertelindring.

Kan gi langvarig effekt

Funnene stemmer overens med konklusjonen i en systematisk gjennomgang fra 2011 som viste at inngrep som mindfulness har gunstig effekt på den fysiske og mentale helsen til pasienter med kroniske smerter. Denne effekten er sammenlignbar med effekten kognitiv terapi har på smerter. Forfatterne påpeker også at en økning av effekten av mindfulness 26 til 52 uker etter at behandlingen ble avsluttet, står i kontrast til funn fra forfatternes tidligere studier av akupunktur, massasje, yoga hos samme befolkningsgruppe. I de andre studiene ble effekten svekket 8-12 uker etter avsluttet behandling. Resultatene av denne studien antyder at mindfulness og kognitiv terapi kan gi pasienter ferdigheter som er effektive ved håndtering av smerte over lang tid.

Les også: Dette er mindfulness

Bedre enn vanlig behandling

Forfatterne konkluderer med at hos voksne med kronisk lave ryggsmerter, ga behandling med mindfulness eller kognitiv terapi bedre smertelindring og færre funksjonelle begrensninger etter 26 uker, enn vanlig behandling. Det var ingen forskjell av betydning mellom kognitiv terapi og mindfulness. Disse funnene antyder at mindfulness kan være et effektivt behandlingsalternativ for pasienter med kronisk lave ryggsmerter.

I følge forfatterne er nytten av kognitiv terapi når det blir gitt individuelt fremfor i gruppetimer, ukjent. Kognitiv terapi kan muligens være mer effektivt når det blir gitt individuelt.

Kilder

Referanser

  1. Cherkin DC, Sherman KJ, Balderson BH, Cook AJ, Anderson ML, Hawkes RJ, Hansen KE, Turner JA. Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction vs Cognitive Behavioral Therapy or Usual Care on Back Pain and Functional Limitations in Adults With Chronic Low Back Pain. JAMA 2016. jama.jamanetwork.com