Informasjon

Musikk er bra for hjertet

Stressede og nervøse pasienter med hjertesykdom, kan ha god nytte av å høre på musikk som en del av behandlingen. Musikk senker stressnivået, viser en ny Cochrane-oversikt.

Det kan være svært stressende å leve med en hjertesykdom. Men beroligende toner kan senke blodtrykket, pulsen og angst hos hjertepasienter, ifølge en oversikt fra Cochrane.

Farlig med stress

Stress som følge av medisinske behandlingsmetoder og usikkerhet rundt behandlingen, kan føre til en forverring av tilstanden hos hjertepasienter. Stress kan også øke blodtrykket og dermed øke risikoen for plutselig død og andre komplikasjoner i denne gruppen.

23 studier om musikkens virkning på pasienter med koronar hjertesykdom (trange blodårer) ble identifisert og gjennomgått systematisk av forskere tilknyttet Cochrane-organisasjonen. De 23 studiene bestod av til sammen 1500 pasienter. Angina pectoris og hjertekrampe er to vanlige betegnelser for stabil koronarsykdom.

Les også: Psykologisk stress og sykdom

Gir håp, motivasjon og kontroll

Joke Bradt er musikkterapeut ved Art and Quality of Life Research Center ved Temple-universitetet i Philadelphia. Hun er en av forfatterne bak Cochane-oversikten.

- Vi ble overrasket over at musikk ikke lindrer depresjonfølelser i de fire studiene som omhandlet dette, men vi tror musikkterapi fungerer bedre til å gi håp, motivasjon og kontroll, sier hun i sin podcast fra Cochrane.

Velg musikk som du liker

Gjennomgangen av de ulike studiene viser at musikklytting kan senke blodtrykket og pulsen hos pasienter med koronar hjertesykdom. Også angstnivået hos pasienter som blir innlagt på sykehuset etter hjerteinfarkt, blir redusert ved hjelp av musikk.

Bradt konkluderer med å anbefale musikk til pasienter med koronar hjertesykdom som et stress- og angstreduserende tiltak.

- Vi anbefaler at pasientene har tilgang til musikk som de liker og som er oppfattet som beroligende for dem. Musikk som vekker sterke følelsesmessige reaksjoner eller negative minner, bør unngås, sier Bradt.

Har tro på musikkterapi

Det var noen enkelte musikktyper som gikk igjen blant de ulike studiene. Typiske beroligende sjangre som easy-listening, jazz, country og klassisk ble ofte spilt for pasientene. På en annen side kan dette også være en feilkilde fordi musikk som ikke passer med pasients musikksmak, kan være nytteløs for deres helse.

- Det er viktig at pasientens preferanser blir ivaretatt når musikk skal tilbys med et formål om å redusere stress, sier musikkterapeut Joke Bradt i sin podcast fra Cochrane.

Forfatterne bak Cochrane-oversikten tror musikkterapi, hvor en musikkterapeut hjelper pasienten med å spille musikk selv, har en bedre virkning på stressnivået.

Om Cochrane

Cochrane-samarbeidet er en internasjonal, ideell organisasjon som har som mål å hjelpe folk, fagpersonell og myndigheter med å ta velinformerte beslutninger i spørsmål om helse og sykdom. En Cochrane-oversikt er en systematisk oppsummering av det som finnes av vitenskapelig dokumentasjon på fagfeltet.

Les også: Metaanalyser

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Bradt J, Dileo C. Music for stress and anxiety reduction in coronary heart disease patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009; Issue 2. Art. No.: CD006577. DOI: 10.1002/14651858.CD006577.pub2. DOI