Nyhetsartikkel

Musikk og meditasjon - bedrer hukommelsen

En randomisert studie viser at det å meditere eller lytte til musikk har betydelige fordeler for voksne mennesker med tidlig kognitiv svikt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Forskere fra universitetet i West Virginia har gjennomført et randomisert, klinisk studie med 60 deltakere.

Deltakerne skulle enten drive meditasjon eller lytte til musikk i 12 minutter i tre måneder.

Da de tre månedene var gått, skulle de fortsette etter eget tempo og ønske i ytterligere 12 uker.

Hukommelse og kognitiv funksjon ble målt ved start, etter tre måneder og etter seks måneder.

Les også: Dette er demens

Studien er publisert i Journal of Alzheimers Disease. Du kan lese mer om studien her

Betydelig bedring

[imported]
[imported]

Resultatene viste at både musikk- og meditasjonsgruppen merket betydelige forbedringer i subjektiv hukommelse og objektiv kognitiv ytelse etter tre måneder.

Les også: hukommelsessvikt

Etter seks måneder viste resultatene det samme eller ytterligere forbedringer.

Meditasjonen som deltagerne ble satt til å gjøre, var Kirtan Kriya - en form for yogameditasjon som kombinerer pust, sang (lyder), fingerbevegelser og visualisering.

Les også: Yoga - noe for deg?

Tanken med denne type meditasjon er at det skal hjelpe folk med å tenke klarere, bedre hukommelsen, bedre søvnkvalitet, redusere stress, forbedre psykisk helse, skjerpe konsentrasjonen og oppmerksomheten.

Det å lytte til musikk skal også kunne gi atferdsmessige og følelsesmessige fordeler for personer med Alzheimers sykdom.

Les også: Bedre med musikk

Ifølge medicalnewstoday, som har omtalt studiene, er de områdene av hjernen som lagrer musikalske minner antatt å være relativt uskadet av Alzheimers sykdom. Teorien til forskerne er at det å lytte til musikk kan gi mindre stress og redusere angst hos personer med Alzheimers sykdom. Forskerne tror også at musikk kan bedre humøret, stimulere positive interaksjoner, lette kognitiv funksjon, og bidra til å koordinere motoriske bevegelser.

Les mer om Kirtan Kriya her

Bedrer stress og søvn

Eldre, depresjon

Forskerne bak denne studien har i en annen rapport med de samme deltakerne også undersøkt hva meditasjon og musikk kan gjøre med deltakernes stress, humør og trivsel.

De skriver at eldre voksne med subjektiv kognitiv svikt har økt risiko, ikke bare for Alzheimers sykdom, men for dårlig mental helse, nedsatt søvn, og redusert livskvalitet, som i sin tur bidrar til ytterligere kognitiv svikt.

Les mer om denne studien her

Funnene i denne studien viser at det å høre på musikk og drive meditasjon ikke bare virker positivt på hukommelsestap hos eldre voksne, men også bedrer humør, søvn og livskvalitet.

Les også: Trening og demens

Kilder

Referanser

  1. Innes K, Selfe T, et.al. Effects of Meditation versus Music Listening on Perceived Stress, Mood, Sleep, and Quality of Life in Adults with Early Memory Loss: A Pilot Randomized Controlled Trial. Journal of Alzheimer's Disease 2016. DOI:10.3233/JAD-151106 DOI
  2. Innes K, Selfe T, et.al. Meditation and Music Improve Memory and Cognitive Function in Adults with Subjective Cognitive Decline: A Pilot Randomized Controlled Trial. Journal of Alzheimer's Disease 2017. DOI:10.3233/JAD-160867 DOI
  3. http://www.medicalnewstoday.com/articles/315464.php