Nyhetsartikkel

Mye tid foran TV-skjermen forkorter livet

Tilbringer du mye tid foran skjermen, økes risikoen for tidligere død - selv om du trener.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Journal of the American College of Cardiology, i januar 20111.

Det var 4512 deltagere i studien, i underkant av 2000 av disse var menn. Deltagerne ble fulgt fra 2003 til 2007.

Høyere risiko - til tross for trening

Forfatterne av studien ønsket å se nærmere på sammenhengen mellom død (uansett årsak), klinisk bekreftet hjerte- og karsykdom, og tid foran TV-skjermen eller andre skjermbaserte aktiviteter (som f.eks. PC). Tidligere studier har også antydet at det å sitte mye i ro øker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom, til tross for at du trener.

I løpet av den tiden studien varte, døde 325 av deltagerne, og 215 opplevde å få hjerte- og karsykdom. Etter å ha justert for andre risikofaktorer, fant forskerne at de som tilbragte mer enn fire timer per dag foran skjermen, hadde 1,5 ganger høyere risiko for død og hjerte- og karsykdom, enn de som brukte under to timer daglig foran skjermen. Da forfatterne justerte for fysisk aktivitet, fant de at dette bare hadde en liten innvirkning på utfallet.

Ser barnet for mye på TV? Mye tid foran skjermen øker også risikoen for psykiske problemer.

Ikke sitt for lenge

Konklusjonen til forfatterne er at det å sitte mye i ro - i denne studien foran skjermen - øker risikoen for død og sykdom, uavhengig av hvor fysisk aktiv du er. Betennelsesforandringer og endringer i kroppens omsetning av næring (metabolisme), er trolig viktige forklaringsmodeller for dette.

Tidligere studier har også konkludert med at det ikke er antallet timer nedlagt på treningsstudioet som er avgjørende for vekten vår, men hvor rastløse og fysisk aktive vi er på det jevne. Å trave rundt, fikle med ting og generelt være mer urolig og rastløs, kan se ut til å spille større rolle enn trening.

Poenget blir altså ikke at du skal gi opp treningen, men at du også bør sørge for å holde deg jevnt aktiv i hverdagen. Dette kan du lese mere om i denne artikkelen:

Godt trent - men inaktiv

Kilder

Referanser

  1. Stamatakis E, Hamer M, Dunstan DW.. Screen-Based Entertainment Time, All-Cause Mortality, and Cardiovascular events. Journal of the American College of Cardiology 2011; 57: 292-99.