Nyhetsartikkel

-Plagsomt sommerfølge

Selv om mygg, knott og sviknott i Norge ikke er kjent for å overføre farlige sykdommer, er de en plage for de fleste - og særlig for de som utskiller visse luktstoffer.

De fleste reaksjoner på insektsbitt er milde, og medfører ikke annet enn irriterende svie og kløe. Bare en liten andel er allergiske mot visse typer insekt og får mer alvorlige reaksjoner. I denne artikkelen har vi fokusert på de vanlige reaksjonene, og hvordan vi kan begrense stikk og plager. Dersom du ønsker å vite mer om alvorlige allergiske reaksjoner, kan du lese her: Allergi mot insektgift.

Rydd i hagen

Hudreaksjoner som kløe og blemmer, kommer av at myggen sprøyter spytt inn i såret. Proteiner i spyttet utløser en mild reaksjon fra immunsystemet, som igjen fører til den karakteristiske kløen og hevelsen. Ved milde reaksjoner bør du først og fremst flytte deg til et område med mindre sjanse for å bli stukket. I de fleste tilfeller er det ikke behov for behandling, men dersom du er veldig plaget, kan du bruke kløestillende lokalbehandling. For eksempel en høypotent steroidsalve, eventuelt med tilsats av salisylsyre.

Les også: Førstehjelp mot insektstikk

I Norge har vi ikke mygg som overfører farlige sykdommer til mennesker. (I andre land er visse myggsorter vektor for blant annet sykdommer som malaria, denguefeber og chikungunyavirus-sykdom.) Stikkene er likevel ubehagelige og plagsomme, også for de som ikke er allergiske. Munnstykket til myggen stikker hull i huden, og den suger blodet gjennom dette. Ifølge Folkehelseinstituttet er det påvist 38 arter stikkmygg i Norge. Mygglarvene utvikler seg i stillestående vann, og de ulike artene har spesielle tilholdssteder som på høyfjellet, i skogen, i deltaområder ved store vassdrag og på strandenger. I og med at vi vet at mygglarvene utvikles i stillestående vann, kan det være fornuftig å ta en titt i hagen. Har du fuglebad, plaskebasseng eller lignende som blir stående utømt, kan nettopp din hage være en perfekt yngleplass for nye mygg. Sviknotten trives også på fuktige områder, som i kompost, døde trær og lignende. Ved å rydde opp i slike områder, kan du gjøre hagen din mindre attraktiv for mygg og sviknott.

Neste side