Nyhetsartikkel

Mygg, knott og sviknott

Temaside om Korona

Noen er mer populære enn andre

Hos både mygg og sviknott er det kun hunnen som stikker mennesker. Hunnmyggen trenger blodet for at hun skal klare å utvikle fruktbare egg. De fleste av oss er kjent med at noen mennesker - omtrent en av fem - tiltrekker seg mer mygg enn andre. Dette kan ha flere årsaker, blant annet visse luktstoffer. Til tross for omfattende forskning, er det ennå ikke helt klart hvilke stoffer dette er. 

Karbondioksid fra utåndingsluften vår og varme fra kroppen vår, tiltrekker mygg. Større personer blir oftere stukket av mygg enn mindre personer, noe man tror kan skyldes at større personer utsondrer mer varme og karbondioksid. Personer som trener og er aktive, utsondrer også mer varme og karbondioksid. Det samme gjelder gravide.

Lukten av øl tiltrekker seg mygg, og den tiltrekkes mer av mørke farger, enn av lyse farger. Kler du deg i lyse plagg, er altså sjansen for å bli stukket mindre, enn om du kler deg i mørke eller fargesterke plagg.

Gener ser ut til å påvirke hvor mye man blir stukket. Dette handler blant annet om kroppslukt, og at den blir påvirket av genetiske faktorer. Personer med høy konsentrasjon av steroider eller kolesterol på hudoverflaten, tiltrekker seg mygg. Dette behøver ikke å bety at disse har høyere kolesterolnivå enn andre, men at de kan ha en mer effektiv bearbeidelse av kolesterol, og slik få biprodukter som forblir på hudoverflaten. Personer som produserer store mengder av visse syrer, som melkesyre og urinsyre, virker også særlig tiltrekkende. 

Forrige side Neste side