Nyhetsartikkel

Myter og fakta om fedme

Kan du virkelig øke forbrenningen mye ved hjelp av sex? Holder vi oss slanke hvis mor ammet oss lenge nok? Hva er myter, og hva er fakta om fedme og slanking?

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Dette har forfatterne av en artikkel som ble publisert i The New England Journal of Medicine i januar 20131, sett nærmere på. Her gjengir vi noen av mytene, antagelsene og fakta forfatterne presenterer.

Mytene

Myte 1: Små, vedvarende endringer i energiinntak eller energiforbruk, vil gi store vektendringer på sikt.
Feil. Nyere studier viser at vektreduksjonen ved slike tiltak er mye mindre enn tidligere antatt.

Myte 2: Det er viktig å sette seg realistiske mål for vektreduksjon for at man ikke skal bli frusterert og gå ned mindre i vekt.
Feil. Hypotesen virker fornuftig, men forskning (empiriske data) viser at ambisiøse mål ofte faktisk fører til vektnedgang.

Myte 3: Et stort, raskt vekttap er forbundet med dårligere utfall på lang sikt, sammenlignet med et langsomt, gradvis vekttap.
Feil. Slankestudier viser at et stort og raskt vekttap ofte fører til lavere vekt ved slutten av en langvarig oppfølging. En metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet raskt vekttap med langsommere vekttap, viste at det ikke var noen forskjell av betydning mellom de som hadde gått ned mye og raskt i vekt, og de som hadde gått langsomt ned i vekt.

Myte 4: Amming beskytter mot fedme.
Feil. En randomisert, kontrollert studie med mer enn 13.000 barn som ble fulgt i over seks år, ga ingen klare bevis for at amming gir mindre fedme. Til tross for at amming ikke betyr noe fra eller til i forhold til fremtidig fedme, så har det mange andre fordeler, og vi bør derfor oppfordre kvinner til å amme, skriver forfatterne.

Myte 5: Ved å ha sex forbrenner du og partneren din 100 til 300 kcal hver.
Feil. I og med at et gjennomsnittlig samleie varer i ca. seks minutter, vil en mann i tredveårene forbrenne ca. 21 kcal.

Antagelser

Dette er verken myter eller fakta - i og med at forskning verken har funnet bevis for eller imot dette.

Påstand: Å spise frokost kan beskytte mot fedme.
To randomiserte, kontrollerte studier som sammenlignet hvilken effekt det hadde å spise frokost versus å droppe frokost, kom frem til at dette var uten betydning for vekten.

Påstand: Tidlig barndom er den perioden hvor vi får spisevaner og treningsvaner som påvirker vekten vår resten av livet.
Langvarige genetiske studier antyder at dette i hovedsak har med gener å gjøre, og ikke tidlig læring.

Påstand: Å spise mer frukt og grønnsaker vil gi vektreduksjon eller mindre vektøkning, uavhengig av andre livsstilendringer.
Å spise frukt og grønnsaker er bra for helsa, men hvis du ikke gjør andre endringer i livsstilen, vil du gå opp i vekt eller forbli på den samme vekten.

Påstand: Småspising bidrar til vektøkning og fedme.
Randomiserte, kontrollerte studier støtter ikke denne antagelsen. Det er ikke funnet en forbindelse mellom småspising og fedme eller økt KMI.

Fakta

Selv om gener spiller en viktig rolle, er det sjelden at de arvelige faktorene avgjør vår skjebne. Moderate endringer i livsstil kan gi like stort vekttap som de mest effektive farmasøytiske midler vi har tilgjengelig.

Uavhengig av vekt eller vekttap vil en økning i fysisk aktivitetsnivå gi en bedre helse.

Fysisk aktivitet eller trening i passende mengder hjelper deg å holde vekten på lang sikt.

Å fortsette å følge de livsstilsendringene som hjalp deg å gå ned i vekt, hjelper deg også å vedlikeholde en lavere vekt.

Noen farmasøytiske midler kan hjelpe deg å oppnå et bra vekttap, og vedlikeholde dette så lenge midlene fortsatt brukes.

Hos passende personer kan fedmekirurgi gi langvarig vekttap og redusert risiko for diabetes og tidlig død.

Kilder

Referanser

  1. Casazza K, Fontaine KR, Astrup A, Birch LL, Brown AW, Bohan Brown MM, Durant N, Dutton G, Foster EM, Heymsfield SB, McIver K, Mehta T, Menachemi N, Newby PK, Pate R, Rolls BJ, Sen B, Smith DL Jr, Thomas DM, Allison DB.. Myths, presumptions, and facts about obesity.. N Engl J Med 2013; 368(5): 446-54. www.nejm.org