Nyhetsartikkel

Når mor ikke har dømmekraft

Humor som forsvar

Morens virkelighet har vært sentrert rundt Arnt og faren. Det er stort sett de som rammes av hennes ideer og måter å operere på. Nylig fant hun ut at post kunne sendes internt på universitetet, og begynte å bruke det for å sende Arnt små lapper, utklipp og beskjeder. Brev sendt på den måten var i hennes hode en del av universitetet, og ville derfor ikke forstyrre ham i studiene. I realiteten ble de ettersendt i posten eller han måtte komme innom og hente dem. Logikken som ligger i bunn for koblingene hun gjør, og alt hun får til, fascinerer Arnt.

- En gang ble pappas fastlege overtalt til å sykmelde ham. Hun overbeviste ham om at pappa var den psykisk syke, ler han. Minnet om legen som kom hjem til dem for å prate med faren står fortsatt klart for ham. Denne episoden og flere andre har i dag blitt humoristiske historier.

- Det er en litt svarte humor, men uten den hadde vi ikke klart å takle alt det som har skjedd. Det har blitt en form for forsvarsmekanisme, sier Arnt.

Forrige side Neste side