Informasjon

Narkolepsi

Narkolepsi er en kronisk søvnsykdom med symptomer som økt søvnighet og anfall med unormal søvntrang på dagtid.

Hva er narkolepsi?

Narkolepsi er en kronisk nevrologisk forstyrrelse av søvnreguleringen med uttalt søvnighet og anfall med uimotståelig søvntrang på dagtid. De fleste har i tillegg anfall med tap av muskelkraft (katapleksi), livlige drømmer ved innsovning (hypnagoge hallusinasjoner), eller kortvarige lammelser ved innsovning eller oppvåkning (søvnparalyse). 

  • Narkolepsi innerbærer ikke nødvendigvis at man har alle disse symptomene. Uttalt søvnighet er det som oftest fører pasienten til lege. De andre symptomene kan opptre opptil flere år senere i sykdomsforløpet - men kan også være tilstede allerede i første fase av sykdommen.

Narkolepsi er en ganske sjelden tilstand. Det finnes cirka tre til fem personer med sykdommen per 10.000 mennesker. Det betyr at det i Norge er cirka 2.000 til 2.500 personer med narkolepsi. Narkolepsi deles i tre varianter. Ved type 1 har pasienten katapleksi, type 2 er uten dette symptomet. I tillegg kommer sekundær narkolepsi som skyldes skader i hjernen forårsaket av andre sykdommer eller hendelser. Ved type 1 virker det som genvarianten HLA DQB1∗0602 er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig, forutsetning for sykdommen. Ved type 2 vet man ikke helt hva som er årsaken.

Tilstanden starter vanligvis i etter 15-års alderen, ofte i 20-årene. Hos 1/3 starter sykdommen før fylte 15 år. Narkolepsi blir sannsynligvis ofte oversett hos barn.

Menn og kvinner rammes ganske likt. Familiemedlemmer til en person med narkolepsi har noe økt risiko for tilstanden - studier har vist at en til to prosent av de nærmeste slektningene kan ha tilstanden.

Neste side