Informasjon

Narkolepsi

Behandling

Narkolepsi kan ikke kureres, men behandling gjør sykdommen lettere å leve med. Behandlingen består av råd om søvnhygiene og livsførsel, tilrettelegging og informasjon til omgivelsene og medisinering for å redusere symptomene.

Dersom det er mistanke om denne tilstanden vil du bli henvist til en søvnspesialist eller en spesialist i nevrologi.

Narkolepsi er en livslang tilstand. Relevant informasjon både pasient, slektninger, skole, arbeidsgiver og helsepersonell er viktig. Skal tilstanden håndteres godt må alle disse ha tilstrekkelig informasjon om tilstanden, nødvendige tilpasninger krever en felles forståelse. Pasienten må vite hvordan de best bør oppføre seg om de skal redusere belastningene sykdommen gir. Omgivelsene har behov for informasjon da narkolepsi ofte reduserer prestasjonene i bl.a. skole og arbeidsliv, og særlig om det ikke blir tatt hensyn til sykdommen. 

Hva kan du gjøre selv?

Søvn er den beste behandlingen av søvnighet. Råd for god søvn er viktig for alle, men ekstra viktig for de med narkolepsi. Du finner råd for en bedre søvn i lenkesamlingen under dette dokumentet. 

Du bør ha en jevn døgnrytme. Det er viktig med gode søvnvaner som innebærer at du legger deg til omtrent samme tid hver kveld, og at soverommet er beskyttet mot forhold som kan forstyrre søvnen. God nattesøvn vil kunne dempe den unormale søvnigheten på dagen.

På dagtid kan det være lurt å legge inn små hvilepauser, powernaps, på tidspunkt hvor du pleier å bli trøtt. Det hjelper som regel godt å sove 15-20 minutter når anfallene med unormal søvntrang melder seg. Både på arbeid og i skole kan det å legge til rette for en liten søvndupp være en god investering. Etter en powernap vil de fleste føle seg uthvilt og konsentrert igjen.

Medikamentell behandling

Det finnes flere medikamenter som kan lindre plagene ved narkolepsi. Medikamenter kan motvirke søvnighet om dagen, redusere symptomer som katapleksi, søvnparalyse og hallusinasjoner og bedre kvaliteten på søvnen.

Både amfetaminliknende medisiner og antidepressiver har effekt. Dessverre kan også medisinene ha bivirkninger. Det er derfor viktig at du i samråd med din behandler avklarer hva som er riktig for deg.

Forrige side Neste side