Informasjon

Narkolepsi

Narkolepsi er en kronisk søvnsykdom med symptomer som økt søvnighet og anfall med unormal søvntrang på dagtid.

Kan jeg kjøre bil?

I retningslinjene for førerkort heter det at "narkolepsi er en tilstand som kan være farlig i trafikken". Det kan gis dispensasjon for gruppe 1 (lette kjøretøy) når behandlende nevrolog attesterer at sykdommen er under god kontroll, slik at den ikke medfører sikkerhetsrisiko under kjøring. Personer med narkolepsi kan ikke få førerkort i gruppe 2 eller 3. 

Forrige side Neste side