Nyhetsartikkel

Nordmenn og solbrenthet

Nordmenn blir oftest solbrent når de driver aktiviteter utendørs som ikke er knyttet til det å sole seg.

Temaside om Korona

Rapporten "Solvaner i den norske befolkningen1" utført av Kreftforeningen, viser at mange nordmenn beskytter seg mot solen. Likevel er det mange som blir solbrente i løpet av sommeren:

  • 1 av 4 blir solbrente når de er ute og målet er å sole seg.
  • 4 av 10 blir solbrente når de driver med aktiviteter utendørs.

Flere beskytter seg

Å sole seg er en aktivitet i seg selv. Det å bli brun, få farge og at det er behagelig oppgis som de viktigste årsakene til at man soler seg.

Rapporten fra Kreftforeningen viser at stadig flere nordmenn beskytter seg mot solen. Andelen av de som ikke beskytter seg i det hele tatt, er 8 prosent. Undersøkelsen viser også at stadig flere bruker høy faktor når de smører seg med solkrem, men det mest vanlige er å bruke middels faktor. 

Trenden de siste årene har vært at stadig færre blir solbrente. Likevel har det vært en liten økning nå og situasjonen i dag er lik slik det var i 2014.

Men å bli solbrent er fremdeles vanlig. Halvparten av de spurte, opplevde å bli solbrente når de ikke brukte solkrem, mens 1 av 3 er blitt solbrent også når de brukte solkrem. De mest utsatte stedene for solbrenthet er ansikt og skuldre. 

De aller fleste beskytter barna mot sola.

Sydenferien og solarium

Vanene på sydenferie har også gått i retning av mer solbeskyttelse.

1 av 3 har opplevd å bli solbrente på sydenferie, og av disse er det 30 prosent som har blitt så solbrente at de har flasset av eller fått blemmer.

Nesten alle beskytter barna mot sola i sydenferien.

Solariumet lever fremdeles, om enn ikke i beste velgående. Hjemmesolarium er det stort sett slutt på. 10 prosent oppgir at de har brukt solarium de siste 12 månedene, men bruken har sunket merkbart de siste årene. De som beskytter seg mot sola, tar i mindre grad solarium, enn de som ikke beskytter seg. 

Danske barn blir ofte solbrente

En dansk rapport tilsvarende den norske fra Kreftforeningen viser at 4 av 10 danske hjemmeboende barn under 18 år ble solbrente sommeren 2018. Tallene er utarbeidet av Kræftens Bekjæmpelse2.

Tallene viser at over femti prosent av danskene er blitt solbrente i ferien. Dette er en økning på 8 prosent siden 2016, og yngre dansker blir oftere solbrente enn eldre. 

De aller minste barna, fra 0 til 5 år, blir sjeldent solbrent, men om de først blir solbrente, er det mer alvorlig enn hos andre aldersgrupper. Det har skjedd en negativ utvikling blant barn som blir solbrente i Danmark - med en økning siden 2016.

Kilder

Referanser

  1. Solvaner i den norske beflkningen, Kreftforenigen kreftforeningen.no
  2. Danskernes solvaner i sommerferien 2018, Kræften Bekjæmpelse og TrygFonden www.cancer.dk