Nyhetsartikkel

Norske barn oppsøker ofte skadelig innhold på nett

Stadig flere barn søker seg til skadelige sider på internett, som pro-anoreksi-sider, hatsider og selvmordsider. - Både mobbeofre og de som mobber, er overrepresentert her – og det er urovekkende, sier førsteamanuensis i medievitenskap Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo, som har deltatt i gjennomføringen av forskningsprosjektet "EU kids online".

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Norske barn er svært avanserte i sin nettbruk, de får mye frihet fra foreldrene til å utforske nettet og er selvstendige nettbrukere. Norske barn kan å utnytte den positive siden av internett, men det finnes også en bakside:

Et forskningsprosjekt der også Norge har deltatt, viser at 42 prosent av norske barn i alderen 11 til 16 år har erfaring med skadelig innhold på nettet.

- Disse tallene skaper en del spørsmål: Er de norske ungene nysgjerrige, eller oppsøker de disse sidene fordi de har et problem, sier førsteamanuensis i medievitenskap ved Universitetet i Oslo, Elisabeth Staksrud.

Den europeiske undersøkelsen om barns nettbruk er nå inne i den fjerde runden. Prosjektet heter ”EU kids online”, og det er blant annet likheter og ulikheter mellom de forskjellige europeiske landene som er blitt undersøkt.

- Vi har holdt på siden 2006 og forskningen inkluderer nå 33 land og omtrent 150 forskere samt mange internasjonale samarbeidspartnere, sier Staksrud.

Forskerne har undersøkt barn og unges bruk av internett og nye medier. De ser på både muligheter og risiko. I 2010 gjennomførte de prosjektets største undersøkelse der de samlet inn data fra 25 000 barn samt en av deres foreldre. Dette er historiens største undersøkelsen om barn og internettbruk.

Resultatene viser altså at norske barn er avanserte nettbrukere sammenlignet med barn i de fleste andre europeiske land. På lik linje med svenske barn får de frihet til å utforsker internett i tidlig alder. Situasjonen er ganske annerledes i for eksempel Storbritannia - her styrer foreldrene barns nettbruk i mye høyere grad og er restriktive. Men de britiske barna scorer dårligere på digital kreativitet - og de klarer ikke å utnytte internett positivt.

Mobbere og mobbeofre

På tvers av landene har forskerne undersøkt skadelig brukergenerert innhold. Slikt innhold på nett er blant annet sider som forherliger anoreksi og bulimi, hatefulle sider som for eksempel høyreekstremisme, selvskadingssider og pro-selvmordsider - som beskriver hvordan man kan ta livet sitt.

- Å spørre om dette var et moralsk spørsmål vi først måtte drøfte, men i etterkant er vi glade for at vi spurte. Det viste seg at mange har slike erfaringer – særlig de norske barna. Nå har vi massive data om dette, og vi kan se sammenhenger vi ikke har sett før, sier hun.

Tallene viser at norske barn ikke bare i høyere grad enn andre utforsker sider med blant annet selvskading og hatinnhold. De ligger også høyt på statistikken over digital mobbing.

- Vi fant ut at både de som mobbes, og de som mobber, er på sidene med skadelig innhold. Vi ser en del sårbarhetstrekk som kommer fram i undersøkelsen og som var ganske overraskende, sier hun og fortsetter:

- Vi vet at for den som blir utsatt for mobbing, er dette en alvorlig og problematisk situasjon som ikke så fort går over. Når vi ser at det er de samme barna som er på internettsider med skadelig innhold, da er det en del som har problemer, sier hun.

Resultater fra "EU Kids Online" viser at 16 prosent av barna mellom 11 til 16 år hadde erfaring med selvskadingssider. En av tre hadde vært i kontakt med hatsider. 37 prosent av jentene mellom 14 og 16 år hadde kjennskap til sider som forherliger anoreksi og bulimi. Og 9 prosent av 11-16 åringene har vært inne på selvmordsider – der man diskuterer måter å ta selvmord på.

- Både mobbeofre og de som mobber, er overrepresentert her – og det er urovekkende, sier Staksrud.

Neste side