Nyhetsartikkel

Norske barn oppsøker ofte skadelig innhold på nett

Stadig flere barn søker seg til skadelige sider på internett, som pro-anoreksi-sider, hatsider og selvmordsider. - Både mobbeofre og de som mobber, er overrepresentert her – og det er urovekkende, sier førsteamanuensis i medievitenskap Elisabeth Staksrud ved Universitetet i Oslo, som har deltatt i gjennomføringen av forskningsprosjektet "EU kids online".

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Foreldrerollen

I Norge og Sverige er som nevnt foreldrene minst restriktive når det kommer til barnas nettbruk, og dette vil være en av grunnene til at de skiller seg ut fra resten av Europa. Men det er flere faktorer som påvirker forskjellene.

- For eksempel utdanningssystemene i de ulike landene og de sosiale forholdene. Det med tilgang til bredbånd og egne pc-er er også med på å påvirke forskjellene, sier Staksrud. Hun forteller at forskerne prøver å omsette funnene sine i praksis ved å gi råd til foreldre og andre voksenpersoner som jobber med barn og ungdom.

- Norske og nordiske foreldre gir barna mest frihet, og dette er det vi anbefaler. Vi anbefaler frihet og dialog, nettopp slik norske foreldre er. Disse barna kan håndtere internett og kan spørre om hjelp. Dette er viktig, sier hun.

Men på den andre siden: Å få så mye frihet gir også en større risiko. Samtidig viser undersøkelsen at hvis foreldrene involverer seg og snakker med barna om risikoen, klarer de å utnytte mulighetene bedre, og de klarer å bygge opp evner som gjøre at de håndterer ubehagelige opplevelser på nettet, såkalt digital motstandskraft.

- Hvis voksenpersonene i et barns liv har en holdning om at mediebruk er negativt, og at man heller bør finne på noe annet, blir det også vanskelig å si fra for barna hvis og når de opplever noe som er vanskelig på nettet. I tillegg må barna ha tillitt til at de voksne kan hjelpe. Når vi ser på mediebruk generelt, faller interessen blant foreldrene med årene, men det er da barna trenger foreldrene mest, sier hun.

Resultater fra undersøkelsen viser også at 27 prosent av alle norske barn mellom 11 og 16 år synes det er lettere å prate om private tema på nettet enn utenfor. Over halvparten synes også det er lettere å være «seg selv» på internett enn utenfor.

Kilder

Referanser

  1. www.eukidsonline.no
  2. Staksrud (2013): Digital mobbing:Hvem, hvor, hvordan, hvorfor - og hva kan voksne gjøre? Oslo: kommuneforlaget.
  3. Helsper, Kalmus, Hasebrink, Sagvari, & de Haan. (2013). Country classification: opportunities, risks, harm and parental mediation EU Kids Online. London: London School of Economics and Political Science.
  4. Livingstone, Haddon, Görzig, & Ólafsson. (2011). Risk and safety on the internet. The perspective of European children. Full findings from the EU Kids Online survey of 9-16 year olds and their parents EU Kids Online. London: LSE.
  5. Medietilsynet. (2014). Barn og medier 2014. Fredrikstad: Medietilsynet.
  6. Staksrud, Ólafsson, & Livingstone. (2012). Does the use of social networking sites increase children’s risk of harm? Computers in Human Behavior(0). doi: 10.1016/j.chb.2012.05.026 DOI
Forrige side