Informasjon

NSAID-salve like effektivt som NSAID-tablett

En ny metaanalyse slår fast at lokale NSAIDs-midler er like effektive og tryggere medisiner enn tablett- og kapselutgaven av NSAIDs.

Hva er NSAIDs?

NSAIDs er betennelsesdempende, anti-inflammatoriske, midler som brukes i behandlingen av smertefulle muskelskjelettlidelser. Slik behandling har i flere tiår vært tilbudt som behandling med tabletter eller kapsler. NSAIDs har en god smertestillende og betennelsesdempende effekt, men dessverre er det mange som får bivirkninger av tablettene og kapslene. Det er magesmerter som er den mest fremtredende bivirkningen, og ganske mange, særlig eldre, kan få magesår av slik behandling.

Slike bivirkninger kan noen ganger føre til livstruende situasjoner hos eldre mennesker som kan få blødende magesår. Og det er nettopp eldre mennesker som først og fremst bruker NSAIDs til å lindre giktplager.

Lokalbehandling med NSAIDs

Først i de senere år er NSAIDs blitt lansert til lokalbehandling - til påføring utenpå leddene. Det anerkjente britiske National Institute of Clinical Excellence (NICE) anbefalte i 2008 lokalbehandling med NSAIDs som førstevalg i behandlingen av slitasjegikt. En rekke såkalte systematiske oversikter som bygger på samleanalyser (metaanalyser) av mange originalstudier (randomiserte kontrollerte studier), har undersøkt effekten av lokale NSAIDs på gikt i hender og knær, og de har funnet at slik bruk av NSAIDs er gunstig.

Forskningsrapporter spriker

To metaanalyser som ble publisert tidlig på 2000-tallet1-2 - en av dem norsk - konkluderte med at lokalbehandling virket dårligere enn tablettbehandling. Forskerne bak en ny metaanalyse mener at forklaringen på de negative konklusjonene skyldes mangel på studier med tilstrekkelig varighet og at et av preparatene som ble testet ut, viste seg å være uten effekt3.

Den nye metaanalysen3 slår fast at lokale NSAIDs er effektive midler i behandlingen av gikt i hender og knær, etter å ha gransket studier med høy kvalitet, som hadde flere pasienter og som varte lengre (opptil 12 uker).

Virkninger og bivirkninger

Det ser ut til at typen formulering som brukes, har stor betydning. En NSAID-oppløsning, et flytende legemiddel, virker bedre enn NSAID-gel.

Selv om mindre hudreaksjoner forekommer hyppigere ved lokalbehandling, så var det ingen alvorlige bivirkninger som mageblødning.

De lokale NSAIDs hadde imidlertid liten effekt på andre smertefulle tilstander som bløtvevsrevmatisme, nakkesmerter, lave veikryggsmerter eller generelle muskelskjelettsmerter. Så effekten av de lokale NSAIDs er altså begrenset til gikt i hender og knær.

Konklusjon

Den siste metaanalysen gir støtte til NICE sin anbefaling om at lokale NSAIDs bør foretrekkes ved gikt i hender og knær. Forskerne bak denne metaanalysen anbefaler å bruke lokale NSAIDs som førstevalg siden de er like effektive og gir færre bivirkninger.

Flere studier behøves for å finne ut hvilken rolle lokale NSAIDS skal ha i behandlingen av andre muskelskjelettlidelser, om det er noen forskjell på de ulike lokale midlene og for å avklare om kronisk bruk kan gi bivirkninger som mageblødninger, hjerteinfarkt og nyresvikt.

Kilder

Referanser

  1. Lin J, Zhang Q, Jones A, et al. Efficacy of topical NSAIDs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ 2004;329:324. British Medical Journal
  2. Bjordal JM, Klovning A, Ljunggren AE, et al. Short term efficacy of pharmacotherapeutic interventions in osteoarthritic knee pain: a meta-analysis of randomised placebo-controlled trials. Eur J Pain 2007;11:125–38.
  3. Derry S, Moore RA, Rabbie R. Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 9: CD007400. DOI: 10.1002/14651858.CD007400.pub2. DOI