Nyhetsartikkel

Ny, norsk studie: Studenter mestrer stress bedre med mindfulness

Medisin- og psykologistudenter fra Oslo og Tromsø deltok i en studie som viser at de opplever økt nærvær og bedre stressmestring etter at de deltok på kurs i oppmerksomt nærvær (mindfulness).

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Studien er publisert i tidsskriftet PLOS One, og ble gjennomført av forskere ved Folkehelseinstituttet (FHI), Universitetssykehuset Nord-Norge og universiteter i Oslo, Tromsø og Salt Lake City.

Nesten 300 medisin- og psykologistudenter fra Oslo og Tromsø deltok i studien.

Les også: Dette er mindfulness

Mindfulness i sju uker

Deltagerne ble tilfeldig delt i to:

Den ene gruppen deltok i et 15 timers kurs i mindfulness i sju uker i andre semester av studiet. Den andre halvparten utgjorde kontrollgruppen, som fortsatte studiet som vanlig uten trening i oppmerksomt nærvær.

Oppmerksomt nærvær, som kan defineres som "en viljestyrt og aksepterende oppmerksomhet rettet mot ens opplevelser fra øyeblikk til øyeblikk", ble første gang tatt i bruk i vestlig medisin i 1970-årene av professor Jon Kabat-Zinn ved University of Massachusetts. Kabat-Zinn utviklet Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR), et 8-ukers program med systematisk nærværstrening for pasienter med kroniske kroppslige sykdommer og smertetilstander.

Studenter i intervensjonsgruppen deltok i et 7-ukers forkortet mindfulness-program - basert på programmet utviklet av Kabat-Zinn, men med kortere varighet. I løpet av den seksårige oppfølgingsperioden ble studentene i intervensjonsgruppen invitert til å delta i valgfrie 1,5-timers boostøkter med mindfulness en gang hvert semester.

Les også: Hvorfor virker mindfulness?

Studentene skulle gi jevnlige rapportere om hvordan de opplevde mentalt stress, mestringsevne, velvære og evne til å være nærværende i møtet med andre mennesker.

Ifølge en nyhetsmelding fra FHI, viser resultatene fra studien følgende: seks år etter kurset rapporterte studentene som fikk innføring i mindfulness, om signifikant bedre evne til å være nærværende og om økt velvære, sammenliknet med deltakerne i kontrollgruppen.

Takler stress bedre

FHI skriver: "I motsetning til kontrollgruppen rapporterte deltakerne også om økt bruk av aktive mestringsstrategier, som å se på stress og utfordringer som muligheter for vekst og utvikling. De brukte i mindre grad passive mestringsstrategier, som å se på utfordringer som farer og trusler som må unngås og benektes."

Les også: Mindfulness kan virke like godt som medisiner for å forebygge depresjon

– Vi ser på oppmerksomt nærvær som et viktig bidrag i arbeidet med kvalitetsforbedring. Nærvær er viktig for å skape gode møter mellom helsepersonell og pasienter og brukere. Dette kan bidra til å styrke kvaliteten i helsetjenesten, sier Anders Vege, som leder Folkehelseinstituttets arbeid knyttet til kvalitetsforbedring av helsetjenester.

Kilder

Referanser

  1. https://fhi.no/nyheter/2018/studenter-far-bedre-stressmestring-etter-narvarstrening/
  2. de Vibe M, Solhaug I, et. al. Six-year positive effects of a mindfulness-based intervention on mindfulness, coping and well-being in medical and psychology students; Results from a randomized controlled trial. PLOS One 2018. doi.org
  3. http://hig.no/studiehaandbok/studiehaandboeker/2014_2015/studiehaandbok_2014_2015/hos/videreutdanning_i_oppmerksomt_naervaer