Nyhetsartikkel

Økning av nye innleggelser med covid-19

Av 130 nye pasienter som ble lagt inn på sykehus i Norge i uke 3 på grunn av covid-19, var 38 uvaksinerte, 37 var vaksinert med to doser og 48 var vaksinert med tre doser.

Dette ifølge Folkehelseinstituttets ukesrapport for covid-19 i uke 31.

282 nye pasienter er innlagt på sykehus med påvist covid-19 i uke 3. Halvparten, 130 pasienter, har covid-19 som hovedårsak til innleggelsen. Det er 21 prosent økning i nye innleggelser med covid-19 siden uke 2, skriver Folkehelseinstituttet.

Antallet innleggelser for covid-19 øker for første gang på fem uker. Det er likevel en veldig lav andel av meldte tilfeller som legges inn, sannsynligvis fordi omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom og flere er godt beskyttet gjennom vaksinasjon, skriver de.

Blant de 130 som ble innlagt på sykehus i Norge med covid-19 som hovedårsak i uke 3, var 38 uvaksinert, 37 var vaksinert med to doser, og 48 var vaksinert med tre doser.

- Vi har gjennom lengre tid sett at mellom 40 og 50 prosent av de innlagte har vært uvaksinerte. At denne andelen går litt ned, er gledelig, men tallene kan nok svinge en del fra uke til uke. Vi har hatt kampanjer og informasjon ute for å få de uvaksinerte til å vaksinere seg. Når ein stadig større del av befolkninga er fullvaksinert, vil nok også andelen av de fullvaksinerte som blir innlagt, øke. Vaksinene som vi har, beskytter godt mot alvorlig sykdom, men mindre godt mot smittespredning, sier Frode Forland som er fagdirektør ved Smittevern ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Grunnvaksinerte som ble innlagt, har høyere medianalder, og en større andel av dem har underliggende medisinske tilstander som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med uvaksinerte.

Det er foreløpig registrert 26 covid-19 assosierte dødsfall i uke 3. Medianalder var 82 år.

De nærmeste ukene vil flere hundre tusen bli smittet av omikronvarianten. Selv om varianten gir mindre alvorlig sykdom, kan det ventes flere innleggelser, skriver Folkehelseinstituttet.

 

Kilder

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet:Folkehelseinstituttets ukesrapport for covid-19 i uke 3 www.fhi.no